SYV om prövning

Innan du anmäler dig till prövning så försäkra dig om att du kan använda ditt betyg från prövningen på det sätt som du har tänkt dig. Du som har avslutat gymnasiet och är folkbokförd i Göteborg kan få hjälp på Prövningsenhetens Drop in. Du själv är ansvarig för att du anmäler dig till rätt kurs.

Försäkra dig om att du kan använda ditt prövningsbetyg

Innan du anmäler dig till en prövning måste du ta reda på om du kan använda ditt betyg från prövningen på det sätt som du har tänkt dig. Det är du själv som ansvarar för att du anmäler dig till rätt kurs.

Antagningsregler för högskola och universitet hittar du på webbplatsen för anmälan till högskola och universitet. För utbildningar inom yrkeshögskolan se ansökan och antagning till yrkeshögskolan.

Du som är folkbokförd i Göteborg och har avslutat gymnasiet kan få hjälp av Prövningsenhetens SYV

Har du frågor om betyg från prövning i förhållande till regler för antagning och behörighet så kan du få hjälp av Prövningsenhetens SYV om du är folkbokförd i Göteborg och har en avslutad svensk gymnasieutbildning med ett examensbevis/ ett slutbetyg eller en avslutad utländsk gymnasieutbildning. Du måste ha ett studerandekonto i Prövningsenhetens webbansökan Alvis. Mejla din fråga och bifoga ditt betyg till info.provningar@educ.goteborg.se. I rubriken skriver du "Fråga till SYV".

Observera att du får ingen studievägledning.

Uppfyller du inte ovanstående villkor så vänd dig till studie- och yrkesvägledaren (SYV) på din skola för vägledning innan du anmäler dig till prövning alternativt till det universitet/ den högskola du tänker söka till eller till www.antagning.se för information om regler för behörighet och komplettering.

Har du läst kurser enligt det äldre kurssystemet och saknar slutbetyg?

Regeringen har förlängt möjligheten att ta ut slutbetyg fram till den 1 juli 2021 för dig som har läst kurser enligt det äldre kurssystemet.

Kontakta vuxenutbildningen i din hemkommun för att göra en studieplanering inför slutbetyg innan du anmäler dig till prövning. Du måste försäkra dig om att den kurs du vill pröva i kan ingå i ett slutbetyg. Du bör också informera dig om vilka av kurserna i ditt planerade slutbetyg som är möjliga att läsa upp i framtiden. Vissa kurser saknar motsvarighet i det nya kurssystemet.

Läs pressmeddelandet om förlängning av slutbetyg.