Vad innebär en prövning?

I en prövning prövar du dina kunskaper i en hel kurs inom kommunal vuxenutbildning respektive gymnasieskolan. Här får du veta vad en prövning är, vilka kurser du kan pröva i och vad det kostar att pröva.

Vad är en prövning?

I en prövning bedömer och betygssätter läraren dina kunskaper i hela kursen utifrån samtliga kunskapskrav och mot alla betygssteg i ämnesplanen.

Du förbereder dig på egen hand med hjälp av ämnesplanen för kursen och en prövningsinstruktion.Ämnesplan och prövningsinstruktion hittar du i anslutning till kursen i kurskatalogen i Prövningsenhetens webbansökan Alvis. Ämneshandledning ingår inte i en prövning.

Du prövar i hela kursen vid ett bestämt tillfälle och ansvarar själv för att informera dig, anmäla dig och förbereda dig inför prövningen.

Du måste genomföra samtliga moment för att få betyg A-F.

Prövningen ska du genomföra under avsatt tidsperiod

Du ska genomföra prövningen under den tidsperiod som läraren har avsatt. Du gör alla moment/ delar i prövningen vid de tidpunkter som de är inplanerade. Inlämningsuppgiften ska du mejla till läraren i tid enligt prövningsinstruktionen.

Längden på den avsatta tidsperioden varierar mellan kurserna beroende på upplägg och moment.

Om du inte fullföljer prövningen under avsatt tidsperiod så måste du anmäla dig på nytt, betala ny prövningsavgift och göra alla ingående moment. Du måste alltid slutföra din prövning under samma termin som du har påbörjat den.

Feedback på din prövning

Om du vill ha feedback på din prövning så ska du kontakta läraren omgående efter att betyg har satts. Du ser ditt betyg i ditt studerandekonto i Alvis (gäller ej gymnasieelever).

Prövning för dig som inte är elev i gymnasieskolan

Detta gäller för dig som inte studerar i gymnasieskolan.

Prövning för dig som är gymnasieelev

Detta gäller för dig som är elev i gymnasieskolan.