Hjälpmedel prov

Här får du information om hjälpmedel vid prov. Du kan läsa om rutiner vid prov på dator i engelska, svenska och svenska som andraspråk.

Tillåtna hjälpmedel

Av prövningsinstruktionen i Alvis för kursen som du ska pröva i (Öppnas in nytt fönster) framgår vilka hjälpmedel som är tillåtna och vilka du måste ta med själv respektive låna av oss vid provtillfället. Vi lånar inte ut pennor.

Prov på dator i vissa ämnen

Vid prövningstillfället får du låna dator för att skriva uppsats, PM och annan större skrivuppgift som ingår i engelska 5-7, svenska 1-3 och svenska som andraspråk 1-3. Du skriver i programmet Chromex.

I händelse av tekniska problem vid prövningstillfället så skriver du för hand.

Så här loggar du in

Klicka på "Appar" längst ned i vänster hörn på skärmen på Chromebook. Välj logga in på "Chrome-enheter".

Bilden visar skärmen på Chromebook. En pil pekar på "Appar" där du ska välja att logga in på "Chrome-enheter.

Välj därefter ”Logga in med Google”. Observera att du inte ska logga in på ditt eget Google-konto.


Bilden visar att du ska logga in med Google i Chromex för att skriva ditt prov.

Användarnamn och lösenord för att logga in

På kuvertet med ditt prov hittar du det användarnamn (login) och det lösenord som du behöver för att logga in.

Lösenord för dig som är gymnasieelev eller elev på Studium/ YRGO

Du som är elev i kommunal gymnasieskola i Göteborg, på Studium eller YRGO den här terminen ska använda det lösenord som du har för att logga in på Hjärntorget. Prövningsenheten har endast information om ditt användarnamn (login). Du själv ansvarar för att komma ihåg ditt lösenord inför provtillfället. Kontakta skoladministratören på din skola om du har glömt ditt lösenord till Hjärntorget.

För att starta provet

Du får en kod för att starta provet av vakten.

När du börjar din uppsats ska du skriva din födelsedag – år, månad och dag (ÅÅMMDD) dvs. sex siffror.

Om du behöver hjälp eller har frågor så ska du sitta kvar på din plats och räcka upp handen. Då kommer vakten och hjälper dig.

Hur man skriver prov i Chromex

Skrivprogrammet ser nästan ut som på en vanlig dator. Där finns en ruta där du skriver din text och knappar för fetstil, kursiv stil och punktlista bland annat. Precis som på en vanlig dator gäller också kortkommandona Ctrl + C för att kopiera, Ctrl + X för att klippa ut och Ctrl + V för att klistra in.

I svenska och svenska som andraspråk har du tillgång till Svenska Akademiens ordlista, SAOL, som digital resurs. Du hittar den i den övre menyraden.

Längst ned till höger på bildskärmen hittar du en funktion för att räkna ord.


Bilden visar Bildskärmen och menyraden för att ändra rubrikstorlek, göra fetstil, hitta ordlista etc. samt funktionen för att räkna antalet ord.

När du är klar med provet

När du är klar med provet ska du sitta kvar på din plats och räcka upp handen. Vakten kontrollerar att du har lämnat alla papper i kuvertet, att du har lämnat korrekta födelseuppgifter i provet och att du är du. Därefter skriver vakten in en kod på din dator för att skicka in provet.