Hjälpmedel prov

Här får du information om hjälpmedel vid prov. Du kan läsa om rutiner vid prov på dator i engelska, svenska och svenska som andraspråk.

Tillåtna hjälpmedel

Av prövningsinstruktionen i Alvis för kursen som du ska pröva i (Öppnas i nytt fönster) framgår vilka hjälpmedel som är tillåtna och vilka du måste ta med själv respektive låna av oss vid provtillfället. Vi lånar inte ut pennor.

Prov på dator i vissa ämnen

Vid prövningstillfället får du låna dator för att skriva uppsats, PM och annan större skrivuppgift som ingår i engelska 5-7, svenska 1-3 och svenska som andraspråk 1-3. Du skriver i programmet Chromex.

I händelse av tekniska problem vid prövningstillfället så skriver du för hand.

Så här loggar du in

Välj ”Logga in med Google”


Bilden visar att du ska logga in med Google i Chromex för att skriva ditt prov. .

På provkuvertet hittar du ditt användarnamn och lösenord.

Om du är elev i kommunal gymnasieskola i Göteborg eller på Studium eller YRGO, ska du istället använda det användarnamn och lösenord som du har för att logga in på Hjärntorget. Du ansvarar själv för att hålla reda på ditt användarnamn och ditt lösenord inför provtillfället.

För att starta provet

Du får en kod för att starta provet av vakten.

När du börjar din uppsats ska du skriva din födelsedag – år, månad och dag (ÅÅMMDD) dvs. sex siffror.

Om du behöver hjälp eller har frågor så ska du sitta kvar på din plats och räcka upp handen. Då kommer vakten och hjälper dig.

Hur man skriver prov i Chromex

Skrivprogrammet ser nästan ut som på en vanlig dator. Där finns en ruta där du skriver din text och knappar för fetstil, kursiv stil och punktlista bland annat. Precis som på en vanlig dator gäller också kortkommandona Ctrl + C för att kopiera, Ctrl + X för att klippa ut och Ctrl + V för att klistra in.

I svenska och svenska som andraspråk har du tillgång till Svenska Akademiens ordlista, SAOL, som digital resurs. Du hittar den i den övre menyraden.

Längst ned till höger på bildskärmen hittar du en funktion för att räkna ord.


Bilden visar Bildskärmen och menyraden för att ändra rubrikstorlek, göra fetstil, hitta ordlista etc. samt funktionen för att räkna antalet ord.

När du är klar med provet

När du är klar med provet ska du sitta kvar på din plats och räcka upp handen. Vakten kontrollerar att du har lämnat alla papper i kuvertet, att du har lämnat korrekta födelseuppgifter i provet och att du är du. Därefter skriver vakten in en kod på din dator för att skicka in provet.