Checklista inför prövning

Checklistan med frågor hjälper dig att ha koll på vad du måste tänka på inför en prövning.

Frågorna nedan hjälper dig att hålla ordning på det viktigaste du måste tänka på inför din prövning.

 1. Är det rätt kurs du tänker anmäla dig till? Kan du använda betyget på det sätt som du har tänkt dig? Kolla med SYV.
 2. Har du printat ut e-postbekräftelsen som du fick när du anmälde? Där står datum, tid och lokal för prövningen. (Om du inte har fått någon bekräftelse på din anmälan så kolla skräpkorgen i din mejl.) I ditt studerandekonto under Tidigare anmälningar hittar du datum, tid och lokal för din prövning.
 3. Har du läst ämnesplanen? Prövningen baseras alltid på denna. Se respektive kurs i kurskatalogen i Alvis.
 4. Har du läst prövningsinstruktionen ​för kursen du ska pröva i? Där får du veta hur prövningen är upplagd och om den består av mer än en del/ ett moment. Du hittar den i kurskatalogen i Alvis.
 5. Finns det fasta tider för de olika delarna i din prövning? Det ser du i kurskatalogen i Alvis i anslutning till respektive prövningsdatum. Se också bekräftelse på din anmälan.
 6. Har du anmält dig till flera prövningar? Kolla i kurskatalogen i Alvis att datum för laborationer, skriftliga prov, etc. inte krockar med skriftliga prov/ moment i andra kurser som du har anmält dig till. Se också bekräftelsen på de anmälningar du har gjort.
 7. Har du koll på hur du ska förbereda dig? Litteraturanvisningar hittar du i prövningsinstruktionen alternativt som bilaga i anslutning till kursen i kurskatalogen i Alvis.
 8. Om det ingår en inlämningsuppgift så se upp med plagiering. Tips och råd om hur du undviker detta får du i Plagiathandboken.
 9. Vissa kurser använder delar av gamla sekretessbelagda prov i prövningen. Sök gamla nationella prov på Skolverkets hemsida. Gå igenom dessa så att du får en förförståelse hur vissa moment är upplagda. Du får också en viss uppfattning om nivån på kursen du ska pröva i.
 10. Behöver du träffa lärare inför din prövning?
 11. Känner du till att du som vuxenprövande i Göteborg kan få visst stöd på biblioteket?
 12. Har du läst igenom informationen om våra lokaler?
 13. Har du informerat dig om regler och rutiner vid provtillfället?
 14. Har du läs- och skrivsvårigheter eller annan funktionsnedsättning?
 15. Ska du komplettera till antagning.se (UHR) med ditt betyg från prövningen? Betyg från samtliga prövningsdatum under vårterminen hinner in i tid till antagning.se för komplettering. För prövning under höstterminen måste du välja ett datum där betyget blir klart före sista dagen för komplettering. Information finns i kurskatalogen under respektive prövningsdatum för den kurs du tänker pröva i.
 16. Ska ditt betyg från prövningen ingå i ditt examensbevis/ slutbetyg?