Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

På vår förskola ska du känna dig trygg och välkommen! Här möts vi för att tillsammans inspirera varandra till nyfikenhet och delaktighet. I augusti flyttar vi till en nybyggd förskola i Lillhagsparken, Terapislingan 4.

Snart får vi en ny, större förskola

Vår förskola kommer att få förmånen att flytta in i nya, fina lokaler i Lillhagsparkens norra del på Terapislingan 4. Vi har följt byggnationen med nyfikenhet och ser fram emot att få upptäcka våra nya fina miljöer.

Vår förskola

På förskolan Nya Skogomevägen 1 strävar vi efter att följa Skolverkets rekommendationer om mindre barngrupper. Det innebär att barnen leker i mindre grupper under större delen av dagen. Barnen grupperas efter ålder och vistas på en av våra hemvister, Aspen, Boken, Eken eller Tallen.

Avdelningarna består av olika rum för lek och aktiviteter för både mindre grupper och större gemensamma aktiviteter i större grupper. Våra miljöer är föränderliga utifrån barnens intressen och de projekt vi arbetar med. På varje avdelning finns en ateljé för skapande verksamhet. Vi tycker det är viktigt med olika möten mellan både barn och vuxna, likaså att få möta olika material i olika miljöer, som leder till både utforskande och nyfikenhet.

Förskolan serveras god mat, med inriktning på ekologiskt, säsongsbetonat och närproducerat. Maten lagas av kockar i köket på Nolehultsvägens förskola.

Utemiljön

Förskolegården är mycket stor med gott om möjligheter för lek, både i små och större grupper.

De pedagogiska miljöer vi har inne försöker vi också skapa ute, t.ex. lekkök och bygglek och möjlighet till skapande. De projekt barnen jobbar i påverkar aktiviteterna även utomhus. Vår närhet till naturen är en tillgång och vi besöker den ofta för att berika barnens lek och lärande.

Personal

På förskolan arbetar pedagogerna i team där förskollärare och barnskötare ingår. Förskolan har stöd av pedagogista, specialpedagog, BVC, IFO, Hygiensjuksköterska, administratör, ekonomibiträde samt hygienbiträde.

Vi har en lärande organisation där pedagogerna regelbundet träffas i nätverk av olika slag, för reflektion, inspiration, utvärdering och utveckling.

En dag på förskolan

En dag på förskolan innehåller lek, lärande och omsorg. Genom att organisera dagen efter barnens behov och intressen, varvas aktiviteter, lek och utomhusvistelse. Vi delar upp oss i mindre grupper under dagen för att skapa lugn och koncentration i såväl lek som lärande. Vi är utomhus varje dag och i alla väder.

Frukost serveras cirka kl. 8:00, lunch cirka 11:30 och mellanmål cirka 14:30.

Pedagogik och profil

Förskolan är en plats för demokrati och delaktighet. Vi arbetar projektorienterat och med pedagogisk dokumentation för att öka barnens inflytande över sitt lärande.

Vi arbetar utifrån de styrdokument som råder, Läroplan för förskolan, LPFÖ 98 rev.19. Den är, tillsammans med skollag och de lokala politikernas mål, det som styr förskolans innehåll. Göteborgs stads verksamhetsidé för förskola och skola lyder:

  • Barnen inre motivation och lust att lära
  • Delaktighet och medskapande
  • Helhetssyn

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett sätt att följa barns lärande och de processer som är igång med bland annat foto, film, observationer och reflektioner tillsammans med barn, föräldrar och kollegor. Ett sätt att se och utveckla kvalitén i förskolan.

Alla ska ges möjlighet att delta och bidra till förskolans utveckling. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt och vågar säga vad de tycker och tänker och känner sig som en viktig tillgång och resurs i förskolan. Barn utforskar och lär tillsammans med andra barn, vuxna och i miljöer och sammanhang där de utmanas och prövar sina förmågor. Vi ska se till att det finns erbjudanden och material som DRAR barn till sig. Man skapar ny vänskap och nya relationer som ej är kopplat till kön.