Kina

Utbytesprojekt fordonstekniskt college i Tianjin, Kina

MTG har ett utbytesprojekt med ett fordonstekniskt college i Tianjin, Kina. Under våren 2013 var sexton elever under två veckor i Tianjin och deltog i TJTVCs(Tianjin Transportation Vocational College) dagliga skolverksamhet. Besöket innehöll också en del studiebesök till olika fabriker, import och exportföretag och mycket annat. Våra elever fick en fantastisk upplevelse, många nya vänner och fördjupad kunskap i sitt framtida yrke. Är man nyfiken kan man gå in på skolans hemsida och kika: www.tjtvc.com, där ligger det bilder från vårt besök.

Under hösten 2013 var en grupp från TJTVC i Göteborg och hälsade på oss. Liksom då deltog de kinesiska studenterna med lärare i vår verksamhet, följde vår undervisning, gjorde flera studiebesök, bland annat på Volvo och mycket annat.

Dessa utbyten är unika tillfällen att få lära känna en ny kultur, få fördjupade yrkes-och språkkunskaper, skapa nätverk och få en större förståelseför andra människors livsvillkor.

Elever som deltar i projektet arbetar en hel del med de efter hemkomst. Bland annat genom att hålla föredrag för skolkamrater och lärare men också ute på företag och inom utbildningsförvaltningen.