Hjärntorget

Hjärntorget är Göteborgs Stads pedagogiska IT-stöd för förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning.

Via Hjärntorget kan du och din vårdnadshavare kommunicera och få information.
I Hjärntorget kan man se schema, närvaro, kurser, betyg och studieplaner samt få information från lärarna.
När du börjar år ett får du ett personligt användarnamn och lösenord. Du kommer att använda Hjärntorget under hela din utbildning.
Du som vårdnadshavare får aktuell information och möjlighet att skapa dig en helhetsbild av ditt barns skolgång. Du får en egen inloggning och kan följa ditt barns arbete i skolan, ha kontakt med personal, få information etc. Klicka på länken nedan för att till inloggningen i Hjärntorget.