Vår förskola

Vår nybyggda förskola ligger i Fiskebäck och består av fem avdelningar på två plan.

Här jobbar vi Reggio Emiliainspirerat och använder oss av stimulerande lärmiljöer och material som utmanar barnens fantasi och kreativitet.

Förskolan ligger lugnt beläget längst in på en återvändsgata intill ett vackert skogsparti. Förskolans gård har utformats så att den integreras med skogsmiljön och inspirerar till upptäckarglädje och lek.

På förskolan har vi ett eget tillagningskök.