Foto: Visuell kommunikation

Om medborgarkontoret

Medborgarkontoret öppnade den 3 juni 2014 utifrån det politiska uppdraget att ge samhällsvägledning och information till Västra Hisingens invånare. Medborgarkontoret ska också fungera som en mötesplats och som en arena för dialog.

På medborgarkontoret arbetar två samhällsvägledare. En av dem är Aldina. Vid sidan av rollen som samhällsvägledare har hon ansvar för verksamhetsutveckling och samordning.

Aldina menar att medborgarkontoret fyller en viktig demokratisk funktion.

– Medborgarkontoret har en viktig roll när det gäller att öka invånarnas möjlighet till inflytande och delaktighet. Vi informerar om hur man kan göra för att påverka i samhället. Man kan också komma till oss med individuella frågor.

– Vi arbetar väldigt mycket med att ta fram olika aktiviteter och bjuda in olika föreläsare. Märker vi att det finns en behov i stadsdelen att bjuda in en viss verksamhet så gör vi det. Har du en idé? Hör gärna av dig!

Man måste inte ta sig till medborgarkontorets lokaler för att få hjälp, förklarar Aldina.

– Man kan också nå oss via telefon, mejl och Facebook. Man måste alltså inte komma till vår lokal för att få information eller vägledning.

Om medborgarkontor i Göteborgs Stad

Här kan du läsa mer om vad som gäller generellt för medborgarkontoren i Göteborgs Stad.