Åtta förslag att rösta på

Det finns sammanlagt åtta olika förslag som juryn kommer att få rösta på. Du kan läsa om dem här.

Global och urban picknick- VINNARE!

Beskrivning
En matmarknad (eller global urban picknick) ska genomföras på Kortedala Torg under 2019, förslagsvis en lördag. Såväl privatpersoner som föreningar bjuds in för att vara med och ställa ut sina matbord på torget, och sälja sin egen mat. Ev kan företagarföreningen vara med som samarbetspartner och butikerna på torget kan ställa ut samtidigt.

Motivering
Det är ett nytt och innovativt förslag, något som inte har genomförts i Östra Göteborg tidigare. Det är öppet för alla och alla kan delta på lika villkor. Det kan främja förståelsen för andra kulturer och ge goda möjligheter till möten mellan människor som annars inte möts. Mat är något som förenar och kan väcka nyfikenhet för andra kulturer. Även möjligt att applicera ett hållbarhetsfokus genom att uppmana besökarna att ta med egen matlåda.

Förslaget är baserat på följande förslag
Matmarknad med mat från hela världen
”Minikulturkalas”

Skogspromenadgrupper- för bättre hälsa och gemenskap- VINNARE!

Beskrivning
Promenader i grupp ska genomföras flera gånger med jämna mellanrum under perioden april till oktober i de grönområden som finns i stadsdelen. Man ska kunna delta även om man har en funktionsnedsättning. Det ska finnas fasta samlingsplatser som grupperna utgår ifrån. Fika ska finnas för dem som deltar till självkostnadspris. Ev går det att samarbeta med Naturskyddsföreningen.

Motivering
Att vistas i skog och mark samt utöva fysisk aktivitet ger goda hälsovinster för den enskilde. Att göra det tillsammans skapar trygghet och kan medföra gemenskap. Det är öppet för alla och alla kan delta på lika villkor. Det ger goda möjligheter till möten mellan människor som annars inte möts. I Östra Göteborg finns fin natur som ger goda möjligheter till promenader i skog och mark.

I förslaget ingår följande förslag
Skogspromenadgrupper
Markera en jogging/promenadslinga och starta upp grupper

Samtalsgrupper med olika teman

Beskrivning
Samtalsgruppers ska arrangeras på olika platser och i olika lokaler runtom i stadsdelen under 2019. Temat ska vara bestämt innan. Det ska finnas en samtalsledare/facilitator som är samtalsvärd.

Motivering
Förslaget ger möjlighet att mötas ett djupare plan. En gemensam fråga kan förena oavsett bakgrund samtidigt som olika sätt att se på saker kan öka förståelse och bredda synsätt. I dagens digitaliserade samhälle finns ett behov av att mötas på riktigt. När vi möts öga mot öga ges möjligheter till ett respektfullt meningsutbyte. Det kan leda till nya vänskaper, ökade insikter och nya tankar.

Förslaget är baserat på följande förslag
Samtalsgrupper politik och religion
Samtalsgrupper upplevelser och kulturer
​Samtalsgrupper ungdomar, barn och kvinnofrågor

Möten mellan grannar

Beskrivning
En arbetsgrupp får, utifrån de inkomna förlagen, utforma ett eller flera koncept som kan genomföras under 2019.

Motivering
Att lära känna sin granne kan öka trivseln och känslan av trygghet. Även om man delar trappuppgång och bor i samma hus är det inte säkert att man känner varandra och då kan aktiviteter med grannarna ge upphov till möten mellan människor som annars inte möts.

Förslaget är baserat på följande förslag
Gårdsdagar/kvartersdagar
Grannhäng
Tre-rättersmiddagar med grannarna

Sång och musik från hela världen

Beskrivning
En kör och/eller orkester bildas och träffas regelbundet under 2019. Förvaltningens befintliga lokaler kan med fördel användas och en musikledare engageras. Förslagsvis kan Kulturskolan involveras.

Motivering
Sång och musik är hälsofrämjande och ger möjlighet för människor som inte känner varandra att mötas kring ett gemensamt intresse. Sång och musik från hela världen ger möjlighet att ta del av andra musikkulturer.

Förslaget är baserat på följande förslag
Kör/orkester med musik från hela världen
​Musik verkstad/musikträff

Poesifestivalen Rymden

Beskrivning
Festivalen kan inspireras av konceptet ”Ortens bästa poet” i enlighet med inkommet förslag Poesifestivalen Rymden.

Motivering
Poesi som kulturyttring kan ge upphov till möten mellan människor. Att främja kultur ligger inom stadens arbete med Jämlikt Göteborg. En poesifestival ger möjlighet för olika röster att höras i det offentliga rummet.

Förslaget är baserat på följande förslag
Poesifestivalen Rymden

Dansa tillsammans

Beskrivning
Förutsättningar skapas för att träffas och dansa tillsammans. Befintliga lokaler i stadsdelen kan med fördel användas. Grupperna bör dansa olika sorters danser och vara utformade så att så många som möjligt kan delta.

Motivering
Dans och rörelse är hälsofrämjande och ger möjlighet för människor som inte känner varandra att mötas kring ett gemensamt intresse. Dans från hela världen ger därtill en möjlighet att ta del av många sorters danser.

Förslaget är baserat på följande förslag
Dansgrupp
Danskurs

Öppen förening- VINNARE!

Beskrivning
Stadsdelens samtliga föreningar bjuds in för att delta och ”öppna sina dörrar”. Under en dag blir det möjligt för boende i stadsdelen att gå runt och besöka föreningarna i deras egna lokaler. Föreningen visar upp vad de erbjuder på ett sätt de väljer själva, det kan vara genom en dans, utställning eller något annat.

Motivering
Att ordna en rundvandring till stadsdelens samtliga föreningar kan ge möjlighet att lära känna andra kulturer och på så sätt skapas möten mellan människor. Därtill får boende i stadsdelen kännedom om det rika och breda utbudet av föreningar i Östra Göteborg. Det kan också vara ett sätt att rekrytera nya medlemmar och därigenom öka föreningsdeltagandet som i sin tur ger upphov till nya möten.

Förslaget är baserat på följande förslag
”Minikultur-kalas” eller ”föreningsrunda”