Hälsoarbete

Deltagarna i Manage your health kan få hjälp med sin hälsa genom en hälsocoach. De kan delta i aktiviteter i grupp eller enskilt. Det kan vara aktiviteter som stavgång, simning eller annan fysisk aktivitet.

Hälsocoachen håller i olika workshops med ämnen som: hälsa och balans, stress & sömnskola, hur ekonomin påverkas och kost. Deltagarna får regelbundet information om hälsoaktiviteter, hur de kan hantera sin livsstil eller vilket stöd de kan få av exempelvis frivilligorganisationer.

Aktiviteter vi hänvisar till:
Hälsoteket i Väster
Hälsolots i Majorna-Linné