Datorer

Vill du använda en dator så kan du göra det på biblioteket. Allt du behöver är ett giltigt bibliotekskort och en PIN-kod. Om du inte har något bibliotekskort eller PIN-kod kan du skaffa det på biblioteket. Du behöver ta med din legitimation.

Internetdatorer/Ordbehandlingsdatorer

Det finns åtta datorer med Internet och ordbehandling. Fem av datorer kan du använda upp till en timme varje dag. Tre av datorerna kan du använda upp till 30 minuter varje dag. På ungdomsavdelningen finns det en dator för dig som är under 18 år.

Du kan skriva ut två till tre sidor gratis varje dag när det gäller svart/vitt, därefter kostar det 2 kr/sida för svartvitt och 5 kr/sida färg.

Datorerna bokar du här eller direkt med ditt bibliotekskort eller personnummer och din PIN-kod när du besöker biblioteket.