Vård och omsorg i sociala medier

​Vill du veta mer om vilka verksamheter som finns inom Göteborgs Stad så följs oss gärna i sociala medier.

Hemtjänst

Äldreboende

Hälsofrämjande och förebyggande verksamhet