Träffa oss

Vill du träffa och tala med Göteborgs Stads medarbetare? Här listar vi olika event.

Event 2020

ALARM, Chalmers Conference Center, 21 januari

Kunskap & Framtid, Svenska Mässan, 19-21 november

Gymnasiedagarna, Svenska Mässan, 6-8 oktober


Artikel

Angereds högstadieelever nyfikna på vårdyrken - artikel från Västra Götalandsregionen om en "yrkesdag" ihop med Göteborgs Stad och Angeredsgymnasiet 28 maj 2018.

På fotot syns Andreas Peterson enhetschef och Elaine Shuttleworth undersköterska när de berättade om sina yrken för högstadieeleverna. Foto: Charlotte Wärnå, VGR

Flera yrkesambassadörer, en undersköterska, två fysioterapeuter och en enhetschef från Göteborgs Stad deltog. Eleverna fick besöka olika yrkesstationer som bemannades av medarbetare från verksamheten. Vid en av undersköterskornas stationer får eleverna testa sitt blodsocker hos Elaine Shuttleworth, som till vardags arbetar inom hemtjänsten i Angered.
Det är första gången hon är med som yrkesambassadör. Elaine tycker det är viktigt att få unga till att bli undersköterskor inom hemtjänsten eftersom de verkligen är behövda av de personer de kommer hem till.
- Det bästa med mitt arbete är att när jag lämnar någons hem känner jag att jag hjälpt dem och gjort en insats för dem, säger hon.