Introduktion

En god introduktion är viktig för att du ska få en bra grund inför ditt kommande arbete. Det finns dels en gemensam introduktionsdag dels mer specifik introduktion för din profession. Den kompletteras med din stadsdels egen verksamhetsspecifika introduktion.

Gemensam introduktion för all legitimerad personal

15 juni 2020 bjuder vi in till en gemensam introduktionsdag för all nyanställd legitimerad personal. Det blir föreläsningar inom flera viktiga områden. Tid finns till frågor och diskussion.

Inbjudan skickas till din enhetschef som i samråd med dig anmäler dig till de utbildningar du önskar gå. Vid frågor hör av er till Camilla Fäldt, Utvecklingsledare för VFU inom Hälso- och sjukvård 031-365 38 78.

Halvdagsutbildningar som ingår i introduktionen

Halvdagsutbildningarna är även öppna för legitimerad personal som arbetat en tid och vill förkovra sig.

  • Psykisk ohälsa 14 oktober kl. 13-16
  • Palliativ vård 20 oktober kl. 13-16
  • Nutrition 4 november kl. 13-16
  • Delegeringsprocessen för sjuksköterskor 9 november kl. 13-16
  • Demens 25 november kl. 13-16
  • HIFE (fallprevention) för fysioterapeuter och arbetsterapeuter 3 december kl. 13-16
  • Bostadsanpassning för arbetsterapeuter och fysioterapeuter 15 december kl. 9-12

Inbjudan skickas till din enhetschef som i samråd med dig anmäler dig till de utbildningar du önskar gå.

Introduktion för sjuksköterskor

Är du nyanställd? För att få den kompetens som behövs för att arbeta inom den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder Göteborgs Stad ett introduktionsprogram. Introduktionsprogrammet är individuellt och pågår i cirka ett år. Läs mer i informationsbladet (pdf).

Sök din tjänst i Göteborgs Stad
Introduktionsprogrammet erbjuds dig som är nyanställd. Du söker först jobb via Lediga jobb i Göteborgs Stad. Introduktionsprogrammet erbjuds sedan till dig på arbetsplatsen inom respektive stadsdel. Fråga gärna ansvarig rekryterare om detta på intervjun.

Vill du veta mer, kontakta:

Kristina Söderlund, områdeschef, 031-365 38 66

Camilla Fäldt, utvecklingsledare VFU, 031-365 38 78

Introduktion för arbets- och fysioterapeuter

Är du nyanställd? För att få den kompetens som behövs för att arbeta inom den kommunala hälso- och sjukvården erbjuder Göteborgs Stad ett introduktionsprogram. Introduktionsprogrammet är individuellt och pågår i cirka ett år. Läs mer i informationsbladet (pdf).

Introduktion äldreboende respektive hemtjänst

Om du ska jobba i Hemsjukvården kan det vara lärorikt att gå introduktionsutbildning för äldreboende och hemtjänst för att få en inblick i några verksamheter du kan komma att samarbeta med.

Introduktionsutbildning hemtjänst

Introduktionsutbildning äldreboende