Veronica Almstedt distrikssjuksköterska och huvudhandledare. Foto Elin Hagman, Framtidsverket

Specialist på sår

Publicerad 21 februari 2019

Möt Veronica Almstedt distriktssköterska och huvudhandledare för verksamhetsförlagd utbildning sjuksköterskeprogrammet för stadsdelarna Lundby och Västra Hisingen.

När Veronica började arbeta som distriktssköterska uppmärksammade hon ett moment i arbetsvardagen som kunde utvecklas, nämligen sårbehandlingen. Metoder och material som användes för hur sår skulle läggas om var ganska liknande varandra oavsett vilket sår det handlade om, vilket medförde att vissa sår tog längre tid på sig att läka än behövligt. Veronica valde därför att utbilda sig vidare inom ämnet för att få ny kunskap inom ämnet. Tack vare detta blev Veronica tillfrågad att gå med i Terapigrupp Hud, som arbetar på uppdrag av Läkemedelskommittén i Västra Götalands regionen för en säker, rationell och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning.

Idag har Veronica ett fördjupat uppdrag inom sår, där hon och en kollega i samarbete med läkare hjälper kollegor att bedöma sår och vilken behandling som är bäst lämpad. Veronica ses som en väldigt stark stöttepelare för sina kollegor. En dag fick hon en idé om hur hon ska kunna sprida vidare kunskap till sina kollegor; Vi kollar på sårbilder på fredagsfikat!

De tittar då på bilder på sår soch får hjälp med att identifiera dem. Det kan låta lite magstarkt för andra men för sjuksköterskorna är detta ett guldläge att få tips och hjälp med hur de ska behandla svårläkta sår!

– Att vi kollar på sårbilder på fredagsfikat är ganska nytt men det har hittills varit väldigt uppskattat. Det kan vara svårt för nya sjuksköterskor att identifiera sår och det känns väldigt bra att kunna hjälpa till, säger Veronica.

Filer och dokument