Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Vi är en ny förskola med en stor förskolegård i centrala Kvillebäcken. Våra lokaler är väl anpassade för lek, lärande och utforskande. Barnen delas under dagen upp i mindre grupper, i vilka vi jobbar med olika teman.

Avdelningar och personal

Vår förskola har fyra avdelningar. På avdelningarna Fjärilen och Humlan har vi åldersblandade barngrupper. På Honungen, som består av två avdelningar, vistas barn från tre till sex år. Här jobbar förskollärare och barnskötare tillsammans för att ditt barns ska utvecklas på bästa möjliga sätt.

Nya lokaler och stor förskolegård

Våra lokaler är nya då förskolan startade augusti 2017. Förskolan är byggd i ett plan och är därför lättillgänglig.
Förskolegården är stor och kuperad. Den är variationsrik med bland annat hinderbana, sandlåda med solskydd och ytor där barnen kan cykla omkring.

Språket i fokus

Vi tror att ett väl utvecklat språk är nyckeln till att barnen klarar sig bra i skolan och i framtiden Att kunna göra sin röst hörd är viktigt. Därför arbetar vi aktivt med att utveckla arbetssätten kring barns språkutveckling. En viktig del i detta är att vi i personalen bemöter barnens olika språk och kulturer med nyfikenhet. Vi samarbetar också med andra verksamheter i staden, till exempel biblioteken, Kulturskolan och Bjurslättsskolan, för att lyckas.

Vill du besöka oss?

Alla besök för visningar av förskolan är inställda tills vidare på grund av Covid 19. När vi erbjuder visningar igen uppdaterar vi informationen här.