Foto: Martin Lillberg

Evenemang och Festivaler

Kulturskolans elever framträder vid ett hundratal konserter, föreställningar och flera andra sammanhang varje år. Att möta publiken och uppträda är en ovärderlig erfarenhet för en ung människa, som då får möjlighet att utveckla sina talanger och sin personlighet. Arrangemangen är öppna för allmänheten. Ibland tas entréavgift ut.

Lov- och Helgaktiviteter

På sport- och höstlov kan kulturskoleelever vara med i både körer och orkestrar. Det anordnas också sommarkulturskolor i flera stadsdelar.

Som elev i kulturskolan kan du utöver den vanliga undervisningen även medverka i olika orkester- och körprojekt under höstlovet eller sportlovet.

Mer information om vilka orkestrar och körer som finns kan du hitta på Göteborgs konserthus webbplats, och på Kultur i Västs webbplats. Dessa orkestrar och körer är ett samarbete mellan kulturskolorna i Göteborg, Kultur i Väst, Göteborgs Symfoniker, samt flera av regionens kulturskolor utanför Göteborg.

Kulturskolorna i Göteborg anordnar också andra lovverksamheter, som cirkusskolor och sommarlovsaktiviteter. Det publiceras som "Aktuellt" på startsidan.

Side By Side

Side by Side by El Sistema är ett internationellt musikläger där barn och unga från hela världen möts för att spela i orkester, sjunga i kör, skapa och utvecklas. Med en gemensam passion för musik bygger vi broar mellan människor, kulturer och kontinenter.

Läs mer om Side by Side.