Konst / Utställningar

Bilder och konst kan vara startpunkt för samtal om livet och samhällsfrågorna. Konsthallen Blå Stället är vår stora utställningshall. Vi visar mindre utställningar i Blå Gången, i våra båda entréer och ibland på Innergården. Hammarkullen Konsthall drivs c/o Blå Stället och programmet läggs av ett konstnärligt råd.


Vill du få information om utställningar, workshops, konstnärssamtal?
Mejla din adress så får du direkt inbjudan till konstevenemangen!
Vill du boka en visning? Mejla!

E-post: bibbi.forsman@angered.goteborg.se

Konsthallen Blå Ställets ordinarie öppettider:
Måndag-fredag: 12-17. Lördag: 12-16. Söndag: 13-16.

Gilla Konsthallen Blå Stället på Facebook.
Se även vad som händer på Hammarkullen konsthall.

Tidigare utställningar våren 2019
Tidigare utställningar: hösten 2018
Tidigare utställningar: våren 2018
Tidigare utställningar: hösten 2017
Tidigare utställningar: våren 2017

KONSTHALLEN BLÅ STÄLLET
- utställningar och program

21/8 ─ 23/8
TRAMLINES #2

- elever vid Lövgärdesskolan med inspiration av Phoebe Boswell
Tramlines #2

Göteborgs Konsthalls pedagoger och konstnären Behjat Omer har arbetat tillsammans med Lövgärdesskolans högstadieelever. Med inspiration av Phoebe Boswells sju meter långa teckning Tramlines (som visats både på Blå Stället och Göteborgs Konsthall) har de skapat en egen, lika stor, Tramlines #2.
Öppettider i Konsthallen: onsdag kl 16-18, torsdag kl 15-18, fredag kl 14-16.

Onsdag 21/8 - Vernissage och visning kl 16-18.
Göteborgs Konsthalls pedagoger berättar om den sju meter långa teckningen och samarbetet med Lövgärdesskolan.

Torsdag 22/8 - Workshop: “Teckna!” kl 16-18.
Workshop med Behjat Omer Abdulla, konstnär som arbetat med det kollektiva verket Tramlines #2 på Lövgärdesskolan.

11/9 ─ 20/10
MADE IN ANGERED #2 - ÖPPEN SALONG
Made in Angered2

I Angereds samhällsväv finns trådar från många håll i världen. Hos förortens bildskapare finns en konstnärlig kraft som inte alltid är synlig utanför den inre kretsen. Salongen är en arena för bildskapare i Angered eller andra förorter. Såväl amatörer som professionellt verksamma konstnärer är inbjudna att visa verk som på något sätt har anknytning till Angered eller andra liknande platser.

I salongens dynamik sker både möten och krockar, i alla möjliga former och tekniker. Den första salongen, 2014, var jurybedömd. Den här gången är det endast utrymmet som får sätta gränserna för antalet verk.

Utställningen är en del av GIBCA Extended, programmet runt Göteborgs internationella konstbiennal. Delar av utställningen finns på andra platser i huset och den visas i anslutning till Angereds Bokmässa 2019 (lördag 21/9).

Vernissage onsdag den 11/9 kl 18-20.

30/10 ─ 13/12
FÖRPACKAD - MATTIAS KÄLL

- ett undersökande konstprojekt om plast.
Tolv fotografer och en skulptur.

Förpackad
"November." Foto: Mattias Käll.

Under ett år samlade Mattias Käll in all förpackningsplast som hans familj fick med sig när de handlade. Han dokumenterade hur de orangeröda återvinningspåsarna blev fler. Månad för månad bar han den växande högen ut i naturen, till olika platser i som är betydelsefulla för honom, och fotograferade dem i landskapet.
”För det är här de förr eller senare hamnar, som mikroplaster eller osynliga koldioxidmolekyler. Jag ser bara till att allt det fula syns. Att bära plasten är ett arbete som gör det abstrakta problemet konkret. Vad är det för arv jag lämnar efter mig?”

Mattias Käll, konstnär i Örebro, tar upp frågor om miljö, överkonsumtion och klimat. www.mattiaskall.se.

Vernissage onsdag 30/10 kl 18-20. Visning och presentation kl 18.15.

ÖVRIG KONST OCH UTSTÄLLNINGAR I HUSET

(I utställningsytan "Angereds fönster" visas utställningar av och med människor och föreningar i Angered.
Vill du visa eller berätta något - kontakta Bibbi Forsman!)

29/5 ─ 15/8
DET HANDLAR OM KÄRLEK

Vättleskolans elever ställer ut

Det handlar om kärlek

En vecka i februari 2019 arbetade elever på Vättleskolan med temat Kärleken är fri.

Det var ett samverkanskoncept för ett aktivt arbete med att uppmärksamma och arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck. Konceptet utgår ifrån tre grundprinciper:

  • Att träffa och möta barn och unga i deras vardagsmiljö, skolan.
  • Att samverka mellan frivilligorganisationer och myndigheter i arbetet kring att levande göra barns rättigheter.
  • Att arbeta utifrån Barnkonventionen och utgå från ett rättighetsperspektiv.

Arbetet utgår ifrån att alla aktörer har en tydlig värdegrund kring barns rättigheter och de mänskliga rättigheterna. Ett av huvudsyftena med arbetet, som också gör projektet unikt, är samverkan mellan myndigheter och frivilligorganisationer samt mötet med barn och ungdomar i deras miljö och skolan som arena.
Veckan på Vättleskolan avslutades i fest och vernissage kring allt fint eleverna hade skapat.
Plats: Parkmontern och Angereds Fönster.

26/8 ─ 29/9
DRAW THE LINE

Draw the line

Material ur serieantologin Draw the line med ett femtontal serietecknares berättelser i spåren av #metoo. En utställning som kan fungera som underlag för samtal för alla som arbetar med jämställdhet och rätten till sin kropp.
Utställningen är producerad av Nykterhetsrörelsens bildningsversamhet (NBV) och visas i samarbete med Jämställdhetsmyndigheten.
Plats: Rosa Gången på Kulturhuset Blå Stället.

I anknytning till utställningen bjuder Jämställdhetsmyndigheten in till fyra miniseminarier på temat sexuella trakasserier:

Fredag 26/8
INVIGNINGSSEMINARIUM - Vad är sexuella trakasserier?

Lättare förtäring, anmäl dig via länk på Jämställdhetsmyndighetens sida.
I samarbete med Jämställdhetsmyndigheten.
Kl 15-16. Stora salongen. Fri entré.

Fredag 6/9
FRUKOSTSEMINARIUM - #metoo med fokus på bemötande

Lättare förtäring, anmäl dig via länk på Jämställdhetsmyndighetens sida.
I samarbete med Jämställdhetsmyndigheten.
Kl 7.30-8.30. Studion. Fri entré.

Fredag 13/9
LUNCHSEMINARIUM - Vad säger lagarna om sexuella trakasserier?
Lättare förtäring, anmäl dig via länk på Jämställdhetsmyndighetens sida.
I samarbete med Jämställdhetsmyndigheten.
Kl 12-13. Studion. Fri entré.

Tisdag 24/9
SEMINARIUM - Barn och ungas erfarenhet av sexuella trakasserier

Lättare förtäring, anmäl dig via länk på Jämställdhetsmyndighetens sida.
Efter seminariet: serietecknarworkshop.
I samarbete med Jämställdhetsmyndigheten.
Kl 17-18. Stora Salongen. Fri entré.

Logotyp Jämställdhetsmyndigheten

11/9 ─ 20/10
TERRAKOTTA!
- ELIN ALVEMARK


Foto: Elin Alvemark.

Elin Alvemark är materialkonstnär, utbildad vid HDK (Högskolan för design och Konsthantverk) i Göteborg. Hon arbetar experimentellt med material, ofta med lera och gips. Elin vill diskutera existentiella villkor och i sitt arbete finna sätt att redovisa orsakssamband via materialitet.

Urnans form är arketypisk. Elin vill gestalta förändring; upplösning, destruktion och transformation av tekniker och identiteter. Vem äger vilken makt att uttrycka sig? Vad betyder det? Hur ser det ut i material och plats? Hennes urnor är dekorerade av många olika människor, bland annat här i Konsthallen Blå Stället i våras.
Del av GIBCA Extended.
Plats: Parkmontern.

Logotyp GIBCA

17/9 ─ 27/10
TUSEN SERIER - SAGOR FRÅN ANGERED

Tusen Serier - Sagor från Angered

Amanda Casanellas och Mattias Elftorp, från föreningen/serieförlaget i Malmö, var 2016 års Residens Angered-konstnärer. De arbetade då med en seriebok baserad på lokala folksagor och myter. Boken är inte klar i den form det var tänkt. I utställningen visas en del av arbetet och det som blev färdigt.

Möt människorna bakom Tusen Serier under Angereds Bokmässa 21/9!

Residens Angered är ett samarbete mellan Konsthallen Blå Stället, Kultur i Väst och Konstepidemin.

Tusen Serier har sedan 2011 arbetat för att öppna upp den svenska seriekulturen och göra den lite mindre svensk. De vill att fler röster och fler perspektiv ska komma fram, någonting som länge har saknats i ett homogent utgivningsklimat i ett segregerat Sverige. De gör detta genom utgivning, utställningar, workshops, en fanzineverkstad och seriefestivalen AltCom. På Angereds bokmässa kommer de också att ha med material från sina vänner i CBK och Wormgod.
Läs mer på www.tusenserier.com

2/10 ─ 20/10
OM DU LÅTER MIG TALA - BOLIVIANSKA KVINNOR BERÄTTAR

Om du låter mig tala

Utställning om jämställdhet och erfarenheter av att vara kvinna i ett land i förändring. I Bolivia har kvinnlig politisk representation femdubblats på kort tid, nya lagar kommit till mot våld i hemmet och den traditionella kvinnorollen skakas i grunden.
Kvinnor från olika sociala skikt reflekterar över erfarenheter av både förtryck och empowerment, samt över roten till samhälleliga problem.
I samarbete med Latinamerikagrupperna.
Rosa Gången.

(Empowerment = egenmakt och syftar till att en individ ska känna att hen har makt över sin egen situation, sina arbetsuppgifter, sin närmiljö etc. Med andra ord ha makt över personliga, socioekonomiska och miljörelaterade faktorer som påverkar hälsan.)

Torsdag 29/9
FÖRELÄSNING
Hedvig Goldhahn, Amanda Gärdebring och Amanda Amigues berättar om sin resa till Bolivia där de arbetat med den sociala rö­relsen Bartolina Sisa. Läs mer här.
I samarbete med Latinamerikagrupperna.
Kl 18. Blå Gången. Fri entré.

2 lördagar (och en fredag!)
MOSAIKFABRIKEN

Mosaikfabriken

Under konstnärlig ledning av Saber Rezgar Alipanah och gästande konstnärer får du som deltagare vara med och tolka årets tema "Part of the Labyrinth" och skapa ett konstverk i mosaik som sedan installeras på utvalda platser i Göteborg.
En del av GIBCA Extended. I samarbete med Mosaikfabriken.
Kl 12-16. Ateljén. Fri entré.
14/9, 19/10 och OBS fredag 1/11.

Logotyp GIBCA

31/10 ─ 1/12
MIN RESVÄSKA - FOTOUTSTÄLLNING

Min resväska

Projektet visar sin verksamhet med barn i Hammarkullen. Projektet syftar till att förbättra förutsättningarna för nyanlända barn att känna sig trygga, sedda, få kompisar och göra kreativa aktiviteter under professionell ledning. Bilderna visar hur nyanlända och etablerade barn skapar, dokumenterar och förvarar nya minnen i en resväska.
Min Resväska är en Arvsfondsprojekt som drivs av Hammarkullens Folkets Hus.
Vernissage torsdag 31/10 kl 17.
Plats: Centrummontern.

25/10 ─ 8/12
MATTIAS JOHANSSON - FOTOUTSTÄLLNING

Bilder från Angered och andra platser i Göteborg.

Mattias Johansson
Foto: Mattias Johansson.

"Är en kille som gillar att fotografera djur och natur men också installationer som byggnader, broar och fordon. Tycker det är kul och intressant att leta motiv samt att utvecklas som fotograf och komma ut i naturen."
Plats: Angereds Fönster.