På bilden några av de specialinbjudna gästerna. Från vänster: Melody Farshin (foto: Caroline Andersson), Sami Said (foto: Annika af Klercker), Jila Mossaed (foto: Eva Bergström), America Vera-Zavala (foto: Daniel Json).

Angereds bokmässa 2019 - BOKBORD (med karta)

Mingla runt bland poeter och författare, föreningar och organisationer! Här finns en karta där du kan se var alla är placerade.

Angereds bokmässa 2019 Bokbord

På kartan finns alla medverkande som har ett bokbord.
Siffran före den medverkande anger platsen.
Klicka upp kartan och leta dig fram!

KARTA ÖVER BOKBORD

1. Ord&Bild

2. Göteborgs Litteraturhus

3. Tidskriften Meänmaa

4. Glänta

5. Nätverkstan Kulturtidskrifter

6-7. Ickevita röster, Amalia Alvarez & Mirna Ticona

8. Lisa Wool-Rim Sjöblom

9. Ghaleb Oda Muhssen

10. Monika Weber / Weber förlag

11. Houda El-Machharawi

12. Saida Malkoc Trnka

13. Författarcentrum Väst

14. Klubb Fenix

15. Marina Andersson

16. Dan Greider

17. Kristin Allwood

18. Zahra Hassan

19. Lisbeth Pipping

20. Bodhari Warsame

21. Hebert Abimorad

22. Uruguays Ambassad

23. Andishe Kulturförening

24. ABF Göteborg

25. Hillevi Werring

26. Vera Stremkovskaya

27. Astrid Vogel Johnsson

28. Kultur i Väst

29. Liberación

30. Vuxna i Lärande (ViL)

31. Riksföreningen Grunden

32. Angereds Närsjukhus

33. Föreningen Små Storverk

34. Semafor Förlag

35. Serar Abdulqadir

36. Fenix Förlag

37. Arabiska Bokstavscentret

38. Rädda Barnen / På lika villkor

39. Världslitteraturhuset

40. Gunilla Gränsbo

41. Göteborgs-Posten

42. Hugo de Souza

43. Folkets Hus Hammarkullen

44. Albor

45. Marcelo Romero

46. Una Förlag

47. Föreningen Arbetarskrivare

48. Bokförlaget Daidalos

49. Dokument Press

50-51. Latinamerikansk litterär afton -
Yarko Rhea Salazar, Angelica Riquelme och Joaquin Copa

52. Bokförlaget Tranan

53. Bokförlaget Korpen

54. Angeredswebben

55. Utdelning av bokpåsar från Bokmässan och Ordfront Förlag (Obs! Först till kvarn!) + Salmia Mohamed

56. Tusen Serier

57. Angereds Författarskola

58. Kvinnofolkhögskolan

59. Spittoon

60. Humanistiska fakulteten / Göteborgs universitet

61. Shabeele Bookshop

62. Samir Obeid

63. Celanders Förlag

64. Föreningen Hoppet

65. Rizah Sheqiri / Ordspår

66. Tidskriftsverkstan

67. Palabra Förlag

Karta över bokbord