Kalendarium

Missa inget av Kulturhuset Blå Ställets program!

Yxor, knivar och pilspetsar på Sandarnaboplatsen

Bild hämtad från Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativs webbsida.

Datum, tid och beskrivning

Datum
Torsdag 24 oktober 2019
Tid
18:00–19:00
Kostnad
Gratis

Om arkeologiska utgrävningar i Sandarna och Sandarnakulturen.

Arkeologer från Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ berättar om den senaste utgrävningen på Sandarnaboplatsen.
Blå Gången. Fri entré.

Under perioden april-juli 2019 genomförde Rio Göteborg en arkeologisk undersökning inom fornlämningen Göteborg 15:1, även känd som "Sandarnaboplatsen". Boplatsen har fått ge namn till en kultur/tidsperiod i västsvenskt mesolitikum (10 000 f.Kr. - 4 000 f.Kr.):
"Sandarnakulturen" - 8 400 och 6 000 år f.Kr.
Boplatsen har varit känd sedan början av 1900-talet och varit föremål för ett flertal större och mindre arkeologiska insatser (1930, 1942, 1965, 1973, 1987, 2007, 2015, 2016, 2017, 2018 och 2019).

Vid dessa undersökningar har ett mycket rikligt fyndmaterial framkommit bestående av bland annat kärnyxor, en sandarnayxa, en trindyxa, en hacka med påbörjat skafthål, mikroliter, hullingspetsar, en tångespets, borrspetsar, retuscherade spetsar, spånskrapor, avslagsskrapor, en kniv, sticklar, knackstenar, kärnor, retuscherade avslag, spån och mikrospån. Sammanlagt omfattar materialet drygt 1200 redskap och kärnor.

Merparten av dessa fynd har insamlats i ett kulturlager som var beläget cirka tre och en halv meter under nuvarande markyta.
Ytan som undersöktes låg i anslutning till den gamla Fixfabriken, direkt norr om Sannaparken.
Inom det aktuella undersökningsområdet har separata kulturlager kunnat dateras till flera olika nedslag under perioden 7 700-6 300 före Kristus.

Ett av målen för undersökningen var att belysa den flintteknologiska utvecklingen och bakomliggande orsaker under den aktuella tidsperioden. Resultaten från undersökningen kommer också att kunna ge förbättrad kunskap om förändringar i det landskap som omgav människorna som bodde på platsen.

Plats och kontaktuppgifter

Arrangör
Kulturhuset Blå Stället
Plats
Angereds Torg 13
Nyckelord
arkeologi