Elev tar blodtryck på patient i en metodsal.

Vård och omsorg

Hösten 2021 flyttar Vård- och omsorgsprogrammet till Burgårdens gymnasium. Programmet kommer då inte längre erbjudas på Katrinelundsgymnasiet. Förändringen gäller även IM yrkesintroduktion och Lärlingsförlagd utbildning. Vård och omsorgsprogrammet på Katrinelund är till för dig som vill arbeta med människor – friska, sjuka, unga och gamla. Det ger dig en grundläggande yrkesutbildning för arbete inom vård- och omsorgsområdet.

Din utbildning

Utbildningen ger dig möjlighet att läsa vidare på högskola, till exempel till sjuksköterska eller socionom, samtidigt som du får en färdig yrkesutbildning. Då kan du arbeta med till exempel akutsjukvård för vuxna och barn, äldreomsorg eller omsorg om personer med funktionsnedsättning eller inom psykiatri.

APL (Arbetsplatsförlagt lärande)

16 veckor av dina studier är förlagda på olika arbetsplatser som äldreboenden, gruppboenden, daglig verksamhet och sjukhus. APL är viktigt för att skapa helhet i utbildningen. Den ger kompetens och ökad förståelse för den yrkesverksamhet som programmet förbereder för. Vi har ett nära samarbete med APL-platserna.

Det finns två sätt att gå Vård och omsorgsprogrammet: skolförlagd utbildning eller lärlingsutbildning.