Lärare samt två elever på Vård och omsorgsprogrammet i en metodsal.

Vård och omsorg

Vård och omsorgsprogrammet på Katrinelund är till för dig som vill arbeta med människor – friska, sjuka, unga och gamla. Det ger dig en grundläggande yrkesutbildning för arbete inom vård- och omsorgsområdet.

Din utbildning

Utbildningen ger dig möjlighet att läsa vidare på högskola, till exempel till sjuksköterska eller socionom, samtidigt som du får en färdig yrkesutbildning. Under senare delen av utbildningen kan du välja kurser inom något område som intresserar dig, till exempel akutsjukvård för vuxna och barn, äldreomsorg eller omsorg om personer med funktionsnedsättning.

En kortfilm om att läsa på Vård- och omsorgsprogrammet

APL (Arbetsplatsförlagt lärande)

16 veckor av dina studier är förlagda på olika arbetsplatser som äldreboenden, gruppboenden, daglig verksamhet och sjukhus. APL är viktigt för att skapa helhet i utbildningen. Den ger kompetens och ökad förståelse för den yrkesverksamhet som programmet förbereder för. Vi har ett nära samarbete med APL-platserna.

Det finns två sätt att gå Vård och omsorgsprogrammet: skolförlagd utbildning eller lärlingsutbildning.

Skolförlagd utbildning

Du läser alla ämnen på skolan och är ute på praktik sammanlagt 16 veckor under dina tre år.

Skolförlagd utbildning År 1 År 2 År 3
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 100
Engelska 5 100
Historia 1a1 50
Idrott och hälsa 1 50 50
Matematik 1 100
Naturkunskap 1a1 50
Religionskunskap 1 50
Samhällskunskap 1a1 50
Hälsopedagogik 100
Medicin 1 75 75
Etik och människans livsvillkor 100
Psykiatri 1 100
Psykologi 1 50
Specialpedagogik 1 100
Samhällskunskap 1a2 50
Vård- och omsorgsarbete 1 200
Vård- och omsorgsarbete 2 150
Friskvård och hälsa 100
Fördjupning 400
Gymnasiearbete 100
Individuellt val 100 100
Summa poäng per läsår 875 775 850

En kortfilm om att läsa på Vård- och omsorgsprogrammet: Ett schysst val