Läsårstider och ledighet

Här kan du se när terminerna börjar och slutar samt lov- och studiedagar. Höstlov är alltid vecka 44 och sportlov vecka 7. Vilken vecka det är påsklov kan variera och ligga före eller efter påsk. Men lovet är alltid samtidigt i alla skolor i Göteborg.

Alla kommunala skolor i Göteborg har samma läsårstider för elever från höstterminen 2020 till och med vårterminen 2022.

Stängningsdagarna är samma för fritidshem och förskolor. Vi planerar så att du som vårdnadshavare med barn på olika kommunala förskolor och skolor ska ha gemensamma datum när dina barn är lediga, så att vardagen för dig som vårdnadshavare blir enklare.

Hösttermin 2020

Höstterminen startar 19 augusti 2020
Höstterminen slutar 22 december 2020

Lovdagar

Läslov 26-30 oktober

Studiedagar och stängningsdagar

6 juli - 31 juli - fritidshemmen är stängda (veckorna 28-31)
17 augusti - fritidshemmen är stängda
21 - 22 september - - fritidshemmen är öppna
26 oktober - fritidshemmen är stängda

Vårterminen 2021

Vårterminen startar 12 januari 2021
Vårterminen slutar 15 juni 2021

Lovdagar

Sportlov 15 - 19 februari (vecka 7)
Påsklov 6 -9 april (vecka 14)
14 maj

Studiedagar och stängningsdagar

11 januari - fritidshemmen är stängda
31 mars - 1 april (dessa datum är preliminära och beror på när det är nationella prov) - fritidshemmen är öppna
12 maj - fritidshemmen är öppna
16 juni - fritidshemmen är stängda

Hösttermin 2021

Höstterminen startar 18 augusti 2021
Höstterminen slutar 22 december 2021

Lovdagar

Läslov 1 november – 5 november 2021 (vecka 44)

Vårtermin 2022

Vårterminen startar 11 januari 2022
Vårterminen slutar 14 juni 2022

Lovdagar

14 februari – 18 februari 2022 (vecka 7)
11 april – 14 april 2022 (vecka 15)
27 maj 2022 (klämdag vecka 21)
6 juni 2022 (nationaldagen)

Ansök om ledighet

Enligt skollagen har elever närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret. En elev i grundskolan eller grundsärskolan kan få ledigt en kortare tid, för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl kan eleven få vara ledig en längre tid. Det är skolans rektor som beviljar kortare ledighet.

Ansök om ledighet Fyll i och skriv under blanketten och lämna därefter till klassläraren.

Som vårdnadshavare har du ansvar för att ditt barn tar igen kursmoment som missas under ledigheten.