Frågor för diskussion

Här har vi samlat en rad frågor som du och ditt arbetslag kan utgå ifrån och diskutera när ni tagit del av temats innehåll. Ett förslag är att först samtala i mindre grupper för att sedan diskutera i storgrupp, ni kan också välja ut den eller de frågorna som känns mest intressanta för er arbetsplats!

Frågor för diskussion

  • Vad betyder jämlikhet för dig?
  • Hur bidrar din arbetsplats till jämlikhet?
  • Hur kan din arbetsplats stärka arbetet för jämlikhet ännu mer?
  • Hur skulle din arbetsplats kunna upplevas som mer attraktiv?
  • Vad är skillnaden mellan innovation och förändring?
  • När har du stött på en innovation senast?
  • Vilken skulle kunna vara den där osynliga regeln eller käpphästen som hindrar dig eller er i att arbeta mer innovativt?
  • Vad skulle behöva en innovativ lösning på din arbetsplats och hur skulle ni kunna gå tillväga för att arbeta fram den?
  • Hur kan innovativa lösningar bli hållbara på sikt?

Testa användardriven innovation

I projektet Socialt innovationslabb för jämlik stad och hållbart arbetsliv kommer vi att använda oss av användardriven innovation och ta hjälp av innovationsguiden.se. Utmana er själva och fundera kring ett case eller utmaning som ni ser utifrån ett jämlikhetsperspektiv. Första steget kan vara att fylla i mallen nedan och kanske också arbeta er vidare därifrån!

Mallen: https://innovationsguiden.se/wp-content/uploads/2016/05/hittautmaningen.pdf

Innovationsguiden: https://innovationsguiden.se/

Kom ihåg att hålla ett gott samtalsklimat och respektera varandra! För tips och övningar följ länken nedan:

https://www.suntarbetsliv.se/verktyg/vard-i-annans-hem/1-hur-pratar-vi-med-varandra/


Kontakt: jamlikt@goteborg.se

Jämlikhetskonferensen 2020 är en del av ESF-projektet Socialt innovationslabb — för jämlik stad och hållbart arbetsliv och medfinansieras av Europeiska socialfonden.