Start-up Hisingen

Start-up Hisingen är ett inspirationsprogram som riktar sig till ungdomar från Biskopsgården som befinner sig i riskzonen för kriminalitet.

Programmet grundar sig i det tidigare samarbete som startades mellan EU-projektet One Stop Future Shop och Chalmers entreprenörsskola, där mentorskap mellan Chalmersstudenterna och ungdomarna är en del av programmet.

De unga deltagarna får kontakter, kunskap och motivation. Fokus ligger på self empowerment och inspirerande lokala förebilder.

Start-up Hisingen är ett komplement till verksamheten Ung i Västra Hisingen vars mål är att arbeta för att förhindra en negativ utveckling vad gäller psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. Ung i Västra Hisingen finns för att stödja och motivera unga till att få ett bättre och mer självständigt liv.