Hjärntorget

Välkommen till Hjärntorget, pedagogiskt IT-stöd för Göteborgs Stad.

Inloggning Hjärntorget

Om du som vårdnadshavare eller elev har problem eller frågor gällande Hjärntorget, kontakta 031-3670605 Mandy Sundborg.