Bibliotekets program

Här hittar du information om vad som händer på biblioteket.


Rim, ramsor och rörelse

Datum
Onsdag 1 juni
Tid
10:00–10:20