Foto: Nils Kaiser

Vår skola

Hjällboskolan är en skola för elever i årskurs 6 till 9. Skolan ligger mitt i Hjällbo och har en stor skolgård med basketplan och fotbollsplan. Vi som arbetar här är cirka 30 lärare, 10 övriga personal och en skolkurator, skolsköterska och specialpedagog.

Skolans profil

Hjällboskolan är en Monroe-inspirerad skola. Detta innebär att vi jobbar efter devisen att kunskap och skolframgång är vägen till en säker framtid.

Vår vision är att Hjällboskolan ska vara en av de bästa skolorna i Sverige, där personal, elever och vårdnadshavare samarbetar för ett livslångt lärande.

  • Vi anser att kunskap är viktigt
  • Vi respekterar varandra och våra olikheter
  • Vi är rädda om vår gemensamma egendom
  • Vi möter varandra med höga förväntningar och är stolta över framsteg
  • Vi samarbetar med varandra och vet att alla vill lyckas

Trygghet och studiero

På Hjällboskolan arbetar ämneslärare som också är klasslärare för varje klass. Varje klass har två klassföreståndare. Skolans Elevhälsoteam består av rektor, biträdande rektor, speciallärare, kurator, skolsocionom, skolpsykolog, skolsköterska samt skolvärd som ansvarar för olika uppgifter inom skolans förebyggande samt aktiva trygghetsarbete.

Undervisning

Lektionerna är kärnan i verksamheten och prioriteras före annat. Skolan har engagerade ämneslärare i både teoretiska och praktisktestetiska ämnen. Att bedriva ett språkutvecklande arbete är ett naturligt inslag. Lektionerna följer en fast struktur för att skapa lugn och förutsägbarhet.

På Hjällboskolan kan du läsa de moderna språken tyska, franska eller spanska från åk 6. Vi erbjuder även studiehandledning om det finns behov. I skolans lokaler har Språkcentrum lektioner i modersmål i de flesta språk.

Ny skola

I augusti 2021 kommer vi att flytta in i en helt nybyggd skola i Hjällbo! Vi får helt nya lokaler anpassade till modern undervisning.