Foto: Morris Shabo

Aktiviteter på fritidsgården

Vad är en fritidsgård för dig? Kom och skapa en miljö som DU vill vara i tillsammans med oss!

Varje måndag finns en musikpedagog på plats i vår studio, och hjälper ungdomar med att skapa musik. 

Varje tisdag håller personalen spontanidrott i Bergsgårdshallen mellan kl. 17-19 utöver den vanliga verksamheten.

Varje torsdag finns studiestöd på plats mellan kl. 16-18