Mostphotos.com

Om hemsjukvård i Askim-Frölunda-Högsbo

Hemsjukvården finns för dig som har behov av sjukvård, rehabilitering och hjälpmedel och inte kan ta dig till en sjukvårdsmottagning eller har långvariga behov av sjukvård i hemmet. I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster. Du kan få hemsjukvård oavsett ålder.

Vem kan få hemsjukvård?

Det finns ingen åldersgräns för att få hemsjukvård. Hemsjukvård kan den få som har behov av insatser som är sammanhängande över tid, och då man inte kan ta sig till vårdcentral eller annan vårdgivare för att få sina sjukvårdande insatser där. En sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast i hemsjukvården gör en bedömning av att behov finns. Insatserna föregås av en vårdplanering. Man kan också få hemsjukvård om man bor på ett särskilt boende.

Vad kan hemsjukvården göra för dig?

Hemsjukvårdens personal utför många olika sjukvårdsinsatser. Det kan till exempel röra sig om sårbehandling, smärtlindring, injektioner av olika läkemedel eller hjälp med näringstillförsel i dropp eller sond. Hemsjukvården kan också hjälpa till vid inkontinensbesvär, och förskrivning av inkontinens-hjälpmedel eller olika förbrukningsartiklar till exempel vid diabetes.

Rehabiliteringspersonal utför bedömningar, utredningar och behandlingar samt utprovning och förskrivning av hjälpmedel. Information och handledning för hjälpmedel och förflyttningssätt är andra viktiga inslag. För att din bostad ska vara väl fungerande kan den behöva anpassas. Detta kan ske via bidrag från Göteborgs Stad. Hemsjukvårdens arbetsterapeut eller sjukgymnast intygar behovet och föreslår åtgärder.

Vi som arbetar i hemsjukvården

I hemsjukvården arbetarsjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Hemsjukvårdens samarbetspartners

För att skapa en så god och säker vård som möjligt samarbetar hemsjukvården med läkare, sjuksköterskor på vårdcentraler och sjukhus. Personal inom hemtjänst och särskilda boenden är goda samarbetspartners.

Arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter samarbetar även med Hjälpmedelscentralen, Fastighetskontoret och Försäkringskassan.