Aktiviteter för seniorer

Här hittar du aktiviteter speciellt för dig som är senior I Örgryte-Härlanda.

Seniorgym

På Björkekärrshus och på Kaggeledshuset finns utrustade träningssalar där du som är över 65 år har möjlighet att träna helt kostnadsfritt. Kontakta Christer Antonsson på Förebyggandeenheten för mer information. Telefonnummer: 031-365 54 37

Träningsgenomgång för seniorer

I vår erbjuds du gyminstruktion med Hälsotekets fysioterapeut på de två seniorgymmen. I mindre grupp går vi igenom gymutrustningen som en introduktion för att fortsättningsvis kunna träna på egen hand.

Björkekärrshus:

5/2 kl. 14.30–15.30 Boka här
27/4 kl. 14.30–15.30 Boka här

Kaggeleds äldreboende:
23/3 kl. 14.30–15.30 Boka här
11/5 kl. 14.30–15.30 Bokning ej öppnat