Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan ligger i Masthugget, alldeles nedanför Masthuggskyrkan och nära till Slottsskogen och stadsdelens kulturutbud. Här finns två avdelningar, Bergatrollet och Sandvargen med ca 46 barn i åldrarna 3-5 år. Personalen på förskolan består av 6 pedagoger, 5 förskollärare och 1 barnskötare.

Vår utemiljö utgörs av en stor och kuperad gård som delas tillsammans med förskolan Skepparegången 1. Gården är spännande och utmanande på olika sätt. Vi odlar och vi använder utemiljön till planerade aktiviteter. Vi använder närmiljön som en naturlig del av förskolan till utflykter och andra aktiviteter. Inne på förskolan finns stora lokaler med många rum som ger möjlighet till olika aktiviteter och material för barnen.

En vanlig dag på förskolan innebär både inne-och utelek. Vi erbjuder olika pedagogiska aktiviteter kopplat till läroplan och vår kunskapsinriktning. För pedagogerna är det viktigt att barnen känner sig trygga i förskolans miljö samt får lust till att leka och lära. På förskolan får barnen utveckla sin identitet och sina kompetenser för att ta med sig i ett livslångt lärande. Verksamheten är i ständig förändring och utveckling, där målet är att utforma en verksamhet som ser till den aktuella barngruppens behov.

Vi utvecklar vår organisation och pedagogiska arbetssätt med nyfikenhet, lyssnande och kreativitet där barnet står i centrum. I vårt utvecklingsarbete har vi just nu fokus på normkreativt förhållningssätt och ett pågående arbete kring ett systematiskt kvalitetsarbete fortgår. Som grund för detta har vi läroplanen för förskolan och med inspiration av Reggio Emilias syn på barn- och lärmiljöer.