Föredrag

Vi ser framemot att se dig på våra aktiviteter och program! Har frågor kring program ring 031-366 27 25.

Alkoholvanor bland dagens äldre

–Hur dricker dagens 70-åringar jämfört med tidigare generationer?

Onsdag 12 oktober kl. 16
Fri entré men boka gratis biljett | Lilla salen
Biljetter Frölunda Kulturhus biljettkassan, 031–366 27 25 eller på www.ticketmaster.se

Under de senaste decennierna har alkoholkonsumtionen minskat i Sverige i alla åldersgrupper, med undantag för gruppen över 65 år. Felicia Ahlner är doktorand vid Göteborgs universitet och forskar om alkoholvanor hos äldre. Baserat på material från H70–studierna, hälsoundersökningar på 70-åringar utförda i Göteborg, kommer Felicia att berätta om hur alkoholvanorna hos äldre ser ut idag och på vilket sätt de ändrats jämfört med tidigare generationers. Föreläsningen kommer också ta upp möjliga anledningar till att det ser ut som det gör samt risker med ett ohälsosamt alkoholbruk.


Stötta barns språkutveckling!

Torsdag 20 oktober, kl. 17.30–19
Fri entré men boka gratis biljett | Lilla salen
Biljetter Frölunda Kulturhus biljettkassan, 031–366 27 25 eller på www.ticketmaster.se

Alla barn behöver språkstimulans men en del barn behöver det extra mycket! Under en inspirerande föreläsning med Elvira Ashby får vi lära oss mer om språkstörning samt hur vi med enkla strategier och språklekar kan stötta  förskolebarn att utveckla exempelvis språkförståelse, ordförråd och uttal. 

Elvira Ashby är logoped med lång erfarenhet av att arbeta med barn som är sena i tal– och språkutvecklingen, huslogoped på Hatten Förlag och författare till de språkstimulerande bokserierna Ajja & Bajja och Snicksnacksnoken samt fackboken Språkstimulera mera! 

Föreläsning i samverkan med Hälsoteket i Väster.