Beviljade ansökningar

Under 2019 beviljades 12 ungdomsarrangemang pengar från Glenns Guldgruva. Totalt beviljat belopp var 75 600 kr.

Projekten som beviljades 2019

 • Aktivitetsdagen BKP
 • Omaya K-Pop
 • Rävholmen BKP
 • Tårtbakartävling Påvelund
 • Örebro Gustavsvik
 • Girls time Mellangården
 • Streetz Tyrolen
 • Öhålans skolavslutning
 • Jääm Tyrolen
 • SM Fotbollsfreestyle
 • Open stage Västra
 • Pingisturnering Tyrolen