Fältgruppen

Med fältgruppen, som består av fältsekreterare (fältare) och stadsdelsvärdar, kan du som är mellan 10 och 20 år till exempel prata om skola och fritid, vänskap, ensamhet, självförtroende och identitet, alkohol och narkotika eller kärlek.

Fältsekreterare

Fältsekreterarna i Östra Göteborg arbetar uppsökande i stadsdelens offentliga miljöer, till exempel på fritidsgårdar, skolor, torg och andra mötesplatser. Målgruppen är barn och ungdomar mellan 10 och 20 år. Du kan vända dig till oss för att prata om till exempel:

  • Det som är viktigt för dig
  • Kärlek och relationer
  • Skola och fritid
  • Vänskap
  • Ensamhet
  • Självförtroende och identitet
  • Alkohol och narkotika

Fältsekreterarna arbetar dagtid, kvällar och helger. Du kan ringa till dem, här är fältsekreterarnas kontaktuppgifter.

Att prata med oss är alltid frivilligt och vi har tystnadsplikt. Vi kommer därför inte att berätta för någon annan om det du delar med oss, om du inte själv vill det.

Stadsdelsvärdar

Stadsdelsvärdarna arbetar på ett liknande sätt som fältgruppen. De arbetar också främst på offentliga platser runtom i stadsdelen och pratar med ungdomar. Alla stadsdelsvärdar har en bakgrund i Östra Göteborg och en tydlig lokal förankring.

Stadsdelsvärdarna arbetar under dagtid, men också kvällar och helger. Om du har någon fråga eller fundering kan du ringa. Här är kontaktuppgifter till stadsdelsvärdarna.

Fältgruppen i sociala medier

Fältgruppens Facebook

Fältgruppens Instagram