Bemannade lekplatser

På de bemannade lekplatserna finns personal som håller i aktiviteter för barnen. Det är också möjligt att till exempel låna lekredskap, gå inomhus för att värma sig, läsa böcker, gå på toaletten och värma barnmat.

Bygglekplatsen i Långströmsparken i Biskopsgården är en öppen kreativ verksamhet med utbildad personal. Här möter du människor och skapar tillsammans. Det finns material för barnen att bygga med och lekredskap, exempelvis träkojor, smycken och lådbilar. Du kan också låna verktyg, cyklar, bollar och utespel på Bygglekplatsen. Alla är välkomna, gammal som ung.

Bygglekplatsen har också en popup-bil som stannar till på olika platser i staden under sommaren.

Bygglekplatsen i Biskopsgården

Följ Bygglekplatsen på Instagram och Facebook

Bemannade lekplatser i Göteborg