Stöd utifrån särskilda behov

Du som är förälder kan också behöva stöd utifrån särskilda behov eller omständigheter hos dig, ditt barn eller er familj.

Familjerätten

Kan hjälpa till vid exempelvis skilsmässa, vårdnadstvist eller adoption.

Läs mer om familjerätten

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Guidar dig till det stöd du och ni kan få utifrån funktionsnedsättning hos någon i familjen.

Läs mer om lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Familjestödsenheten på Ågrenska

Familjestödsenheten vänder sig till familjer med barn, tonåringar och unga vuxna som har svårigheter med koncentration, uppmärksamhet, impulsivitet, inlärning, tvång eller beteende. Vi erbjuder t.ex. telefonrådgivning, stödsamtal, föreläsningar och föräldrautbildningar. Familjestödsenheten drivs av Ågrenska med bidrag från Göteborgs kommun och vänder sig till familjer i Göteborg.

Läs mer om Familjestödsenheten på Ågrenska

Du som är ofrivilligt ensamstående

En oplanerad graviditet medför oftast ett virrvarr av tankar och frågor. Men du behöver inte vara ensam med dina funderingar! Minna-mottagningen erbjuder både stödsamtal individuellt och grupper för dig som väntar barn eller nyss fått barn. Där arbetar kuratorer som har tystnadsplikt och alla besök är kostnadsfria. Kontaktuppgifter till Minna-mottagningen hittar du här.

Stödcentrum för brottsutsatta

Gruppverksamhet för dig som förälder till ett barn eller ungdom som blivit utsatt för sexualbrott.

Läs mer om stödcentrum för brottsutsatta

Mikamottagningen

Du som har fått ersättning för sex eller skadar dig med sex kan vända dig till Mikamottagningen. De erbjuder samtal, stöd och praktisk hjälp. Du är välkommen oavsett ålder, kön och sexuell identitet. Kontakten med dem är kostnadsfri, de har tystnadsplikt och du kan välja att vara anonym. Även du som är anhörig, partner eller vän och känner oro för någon kan vända dig till Mikamottagningen. Kontaktuppgifter hittar du här.

Mini-Maria

Är du orolig att ditt barn ska prova droger, eller redan har gjort det? Då är du välkommen att höra av dig till Mini-Maria. Det är gratis och de har tystnadsplikt. Kontaktuppgifter och mer information hittar du här.

Socialkontoret i Centrum

Du kan alltid kontakta socialkontoret för råd och stöd i hur du kan få hjälp utifrån andra särskilda behov, så som ekonomisk situation, boendesituation, våld i din nära relation eller missbruk.

Här hittar du kontaktuppgifter till socialkontoret

Samverkan mellan Socialtjänst, skola, Polis och Fritid (SSPF)

Är du orolig för ditt barn eller din ungdom? Det kan handla om skolk, brottslighet eller droger. Skolan, socialtjänsten, polisen och fritidsverksamheten i Göteborg samarbetar för att hjälpa barn och ungdomar.

Läs mer om SSPF 

Mottagningar för unga med psykisk ohälsa

Om du har barn med psykiska symtom och funktionsnedsättningar kan du kontakta barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. För barn och unga med mildare psykisk ohälsa finns exempelvis vårdcentralen Omtanken Landala. De har som tilläggsuppdrag att ge denna vård.

Omtanken vårdcentral

Du som har ett barn mellan 6 och 18 år som har drabbats av psykiska besvär är välkommen till vårdcentralen Omtanken i Landala. Hit kan du vända dig om barnet har milda besvär som exempelvis:

  • Om barnet är mer ledsen än vanligt.
  • Om barnet har svårt att hantera stress, oro och ångest.
  • Om barnet har svårt att hantera ilska och aggressioner
  • Om du som förälder behöver hjälp i ditt föräldraskap

Vårdcentralen erbjuder olika typer av föräldrautbildningar.

Mottagning för ungas psykiska hälsa Landala