Rådgivning

Frågor om föräldraskapet uppstår då och för alla: Ska det vara så här? Hur kan jag hjälpa mitt barn i den här situationen? Det är inte alltid lätt att veta hur man ska lösa konflikter, sätta gränser eller få mer positiv tid tillsammans med sitt barn. Ofta kan vi prata och rådgöra med någon i vår närhet – men ibland kan det vara skönt att få tala med någon annan.

Rådgivning och individuellt föräldrastöd

Du som bor i Majorna-Linné stadsdel och har barn i åldern 0-6 år kan kontakta föräldrarådgivare på familjecentralen Sandarna

Hos oss finns det möjlighet att:

  • få råd och stöd i din föräldraroll
  • hitta och utveckla dina styrkor som förälder
  • få nya verktyg och strategier som förälder

Familjecentralen Sandarna

Har du barn och ungdomar i åldrarna 0-20 år kan du få hjälp att hitta rätt stöd via stadsdelens socialkontor. Vi samarbetar med förskola, skola, fritidsgård, mödra- och barnhälsovård och andra som har kontakt med barn, unga och familjer i stadsdelen. Om inte vi kan hjälpa dig så lotsar vi dig till rätt verksamhet.

Socialkontor Majorna-Linné

Stöd av psykolog för dig som är förälder eller blivande förälder

Närhälsans psykologenhet för mödra- och barnhälsovård finns till för dig som är förälder och har barn i åldern 0 - 5 år eller är blivande förälder. Hit kan du vända dig om du upplever att du behöver ytterligare stöd och råd i ditt föräldraskap utöver det du får på barnmorskemottagningen och barnavårdscentralen. Stöd kan ges både individuellt och i grupp.

Vänd dig hit om du behöver stöd eller har frågor kring:

  • oro inför att bli förälder
  • hur du mår i samband med att bli förälder
  • när du har bekymmer i ditt föräldraskap
  • ditt barns beteende och utveckling
  • händelser i familjen som påverkar dig och ditt barn

Du får i första hand kontakt med psykolog genom barnavårdscentralen eller barnmorskemottagningen. Det går också bra att ringa direkt. Alla besök är kostnadsfria.

Mottagningstelefon för nya ärenden ​(måndag - fredag 10:30 - 11.30)
076-940 27 34

Närhälsans psykologenhet för mödra- och barnhälsovård

Familjeterapi

Diakon Mia Rydberg vid Carl Johans församling erbjuder samtalsterapi för familjer. Om det finns hinder i familjerelationerna kan dialog förbättra möjligheterna att förstå och förändra. Familjeterapin bedrivs med olika tidslängd, även korttidsterapier. Det är helt kostnadsfritt och alla är välkomna men boende i Majorna prioriteras. Du behöver inte vara medlem i Svenska kyrkan.

Kontakt
Mia Rydberg, diakon
Telefon 0703-49 92 11
Adress: Carl Johans kyrkoplan 1.

Mini-Maria

Mini-Maria Göteborg vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 21 år som har frågor eller bekymmer kopplade till alkohol eller droger. Mini-Maria anordnar även kurser för vårdnadshavare.

Familjerådgivning

Behöver ni råd och stöd i parrelationen, kontakta Familjerådgivningen.