Foto: Frida Winter

Öppen förskola

Öppen förskola vänder sig till barn mellan noll och sex år. Det är gratis att besöka öppna förskolor och du behöver inte anmäla dig i förväg.

På en öppen förskola bedrivs pedagogisk verksamhet för barn tillsammans med föräldrar eller annan vuxen, enligt förskolans läroplan. Här finns en miljö som stimulerar och uppmuntrar barns lek med varandra. Det är barnens lärande och utveckling som är i centrum och du som vuxen ansvarar för ditt barn. På öppna förskolan finns möjlighet att knyta nya kontakter, diskutera och få stöd i föräldrarollen.

Öppna förskolan "Kojan"

Kojan är en del i Familjecentralen Sandarna. Hit är du och ditt barn välkomna till dess att barnet fyllt sex år. Det är gratis att besöka öppna förskolan och du behöver inte anmäla dig i förväg, förutom vid särskilda tillfällen så som tematräffar.

Till Kojans webbsida

Fler öppna förskolor i Majorna-Linné

Öppen förskola finns också i Kungsladugårds kyrka och i Oscar Fredriks församlingshem. De erbjuder även andra aktiviteter och stöd för barn och familjer.

Öppna förskolan i Oscar Fredriks församlingshem för barn 0 - 3 år

Öppna förskolan på Familjecentret Solen för barn 0 - 6 år

Öppna förskolan i Kungsladugårds kyrka för barn 0 - 5 år

Samtal kring föräldraskapet på öppna förskolan i Kungsladugård

På tisdagar klockan 11 - 12 på öppna förskolan i Kungsladugård är det öppna samtal kring föräldraskap. Om du vill ta upp en fråga kan du antingen maila i förväg eller ta upp den direkt under samtalet.

Kontakt
Ida-Maria Runsten, pedagog.
E-post: ida-maria.runsten@svenskakyrkan.se

Mia Rydberg, diakon.
​E-post: mia.rydberg@svenskakyrkan.se

Andra öppna förskolor i Göteborg

Du kan även besöka öppen förskola i andra delar av Göteborg.

Hitta öppen förskola i Göteborg