Föräldraträffar

Här kan du läsa mer om våra föräldraträffar. På familjecentralen Trädet finns träffar för alla föräldrar med barn 0-6 år. I nära samarbete med stadsdelen och andra aktörer kan vi även rekommendera och tipsa om andra grupper som kan passa just er.

Föräldrautbildning

Föräldrautbildning för dig som nybliven förälder. Utbildningen utgår från barnavårdscentralens basprogram och erbjuder bland annat: Introduktion i spädbarnsmassage, möten med andra föräldrar med teman som är starkt knutna till barnens utveckling och er roll som föräldrar.
​Prata med oss på familjecentralen för mer information!

Trygghetscirkeln

Ett föräldrastödsprogram med syfte att få syn på barnets behov utifrån den viktiga anknytningen mellan förälder och barn. Riktar sig främst till föräldrar med barn i åldern 0-4 år.

Utbildningsmaterialet utgår från färdiga filmexempel där vi noga tittar på barnets behov av trygghet och utforskande i sin vardag. Hur kan jag som förälder få syn på mitt barns behov och möta barnet utifrån dessa behov?

Programmet sträcker sig över 8 tillfällen som är ca 1,5 timme långa. Vi är två familjebehandlare som håller i kursen och tar emot 8-10 föräldrar i grupp. Detta ger möjlighet till diskussion och reflektion utifrån egna erfarenheter som förälder.

Mer information och anmälan

Alla Barn i Centrum - ABC

Vill du ha mer lek och mindre tjat? ABC är gruppträffar med diskussion och information om föräldraskap och barns utveckling.

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Du kan få gå en kostnadsfri föräldrautbildning i ABC (Alla Barn i Centrum).

Träffarna riktar sig till dig som är förälder eller annan viktig vuxen för barn 3–12 år. Gruppträffarna innehåller diskussioner, filmer och övningar kring föräldrarollen. Varje träff är på 2,5 timme.

Mer information och anmälan

Inställningar saknas

Inställningar saknas

Du måste skapa inställningar först