Introduktionsutbildning

Vår kostnadsfria introduktionsutbildning vänder sig till dig som möter personer med intellektuell funktionsnedsättning som bor i Göteborg och som planerar att använda Eldorados aktivitets- och sinnesrum.

Genom introduktionsutbildningen vill vi ge dig som besökare på Eldorado information och tips för att du ska få ut så mycket som möjligt av ditt besök hos oss. Du får information om Eldorados verksamhet och får ta del av våra tankar kring förhållningssätt och bemötande samt teorier kring aktivitet, kommunikation och utformning av miljöer. Du får också tillfälle att själv uppleva och prova på Eldorados aktivitets- och sinnesrum.

Är du intresserad av en introduktionsutbildning, kontakta oss.