Kalendarium

I kalendariet för Eldorado hittar du information om kultur, aktiviteter, utbildningar och andra event.

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

Flera av Eldorados aktiviteter går inte att genomföra som vanligt eftersom vi måste skydda riskgrupper i huset mot att smittas. De aktiviteter som finns här i kalendariet kommer att genomföras och går att anmäla sig till.

Om du bara är intresserad av våra utbildningar kan du se en lista över dem på sidan Utbildningar hösten 2020.

Om du vill ladda ner och skriva ut vår broschyr med kultur och fritidsaktiviteter på lättläst svenska och bildstöd, så hittar du den här: Eldorado kultur och fritidsaktiviteter hösten 2020 Tänk på att vissa sidor i broschyren inte är uppdaterad enligt nuvarande restriktioner. Här på webbsidan finns aktuell information, så dubbelkolla alltid med den.

Ett gott samspel

Datum, tid och beskrivning

Datum
Torsdag 1 oktober
Tid
09:00–15:30
Kostnad
850 kr för dig som bor eller arbetar i Göteborg. 1050 kr för övriga. Priserna är exkl. moms.

Hur kan vi som omgivning utveckla och förbättra kvaliteten på samspelet med personer med intellektuella funktionsnedsättningar? Idag finns det mycket forskning som visar hur viktiga vi i omgivningen är för att det ska bli ett lyckat samspel med personen med funktionsnedsättning.

Utbildningen hålls online via Microsoft Teams.

Innehåll

• Teori om funktionsnedsättningar med fokus på verklighetsuppfattning, kommunikationsutveckling och social motivation hos personer med omfattande intellektuella funktionsnedsättningar.

• Vad säger forskningen? Genomgång av aktuell kunskapsöversikt inom området.

• Praktiska strategier för hur vi som omgivning kan optimera möjligheterna för personen att kommunicera och samspela.

• Genomgång av beprövade och evidensbaserade samspelsmodeller och videoobservationsteknik.

Anmäl dig här!

Plats och kontaktuppgifter

Arrangör
Eldorado
Plats
Online
Nyckelord
utbildning
Samspel
kommunikation
Eldorado