Kalendarium

I kalendariet för Eldorado hittar du information om kultur, aktiviteter, utbildningar och andra event.

Information med anledning av coronaviruset och covid-19

Flera av Eldorados aktiviteter går inte att genomföra som vanligt eftersom vi måste skydda riskgrupper i huset mot att smittas. De aktiviteter som finns här i kalendariet kommer att genomföras och går att anmäla sig till.

Om du bara är intresserad av våra utbildningar kan du se en lista över dem på sidan Utbildningar hösten 2020.

Om du vill ladda ner och skriva ut vår broschyr med kultur och fritidsaktiviteter på lättläst svenska och bildstöd, så hittar du den här: Eldorado kultur och fritidsaktiviteter hösten 2020 Tänk på att vissa sidor i broschyren inte är uppdaterad enligt nuvarande restriktioner. Här på webbsidan finns aktuell information, så dubbelkolla alltid med den.

Multisensoriskt musikdrama

Datum, tid och beskrivning

Datum
Fredag 13 november
Tid
09:00–16:00
Kostnad
1100 kr för dig som bor eller arbetar i Göteborg. 1300 kr för övriga. Priserna är exkl. moms.

OBS! DETTA ÄR EN UTBILDNING FÖR PERSONAL!

Under den här utbildningen lär du dig ett pedagogiskt arbetssätt för att skapa samspel och delade upplevelser tillsammans med personer med svår intellektuell- och flerfunktionsnedsättning.

I multisensoriskt musikdrama kombineras interaktiv musik med berättande som förstärks med olika sinnesstimulerande upplevelser. Målgruppen för MSMD är personer med svår intellektuell- och flerfunktionsnedsättning och deras personal och anhöriga.

Under kursdagen varvas teori och praktiska moment. Vi går igenom forskningsunderlag, teori och metodik som arbetssättet lutar sig mot. Som inspiration för du ta del av olika MSMD och vi har en workshop där alla deltagare får skapa anpassade MSMD. Vi går också igenom hur man kan utvärdera och utveckla arbetssättet fortlöpande.

Anmäl dig här!

Plats och kontaktuppgifter

Arrangör
Eldorado
Plats
Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12
Kategorier
Scen/teater
Musik
Nyckelord
interaktiv musik
utbildning
Samspel
musik
upplevelse
Eldorado