Foto: Lo Birgersson

Prova-på

Är du intresserad av att prova på Eldorados olika aktiviteter under handledning?

Det här är Prova-på

För dig som har en svår intellektuell funktionsnedsättning och bor i Göteborg erbjuder Eldorado handledning i musik, kommunikation och aktivitet. Syftet kan vara att hitta nya aktiviteter, kommunikationssätt eller få ny inspiration. Prova-på består av fem tillfällen som alla dokumenteras.

Besök 1
Vid första besöket träffas endast besökarens medföljare (förälder, assistent, personal) och handledare från Eldorado. Vi går igenom personens intressen och resurser och gör en planering för besök 2-4.

Besök 2-4
Här får du prova olika aktiviteter tillsammans med handledare. Vi utgår från den planering som vi gjort och tar till vara på idéer som sker under besöken.

Besök 5
Vid sista besöket träffas endast besökarens medföljare och handledarna. Vi tar del av varandras erfarenheter och jämför våra upplevelser av besöken. Vi pratar om hur vi kan lägga upp fortsatta aktiviteter.

Intresseanmälan

Välkommen att skicka in en intresseanmälan till Prova-på, så kontaktar vi dig. Fyll i blanketten: Intresseanmälan 2019

Skicka blanketten till:
Social resursförvaltning
Eldorado
Box 6131
400 60 Göteborg