Reflex 2.0

Strukturerad reflektion i grupp är en metod med syfte att ta tillvara gruppens gemensamma kompetens och koppla den till verkliga situationer och utmaningar i våra verksamheter.

I utbildningen arbetar vi från grunden och lär oss metoder för att strukturerat arbeta med reflektion. Vi utforskar olika verktyg och du får möjlighet att stärka dig i rollen som samtalsledare.

Reflektion skapar utrymme och verktyg för lärande i vardagen.

Röst från projektet:

Har lärt mig otroligt mycket gällande acceptans, lyssna, tänka konstruktivt. Att ha tillit till mina kurskamrater. Mycket meningsfullt, nu ser jag fram emot att starta upp reflektion på arbetsplatsen”.

Aktivitet: Reflex 2.0