Non violent communication

Med non violent communication, NVC, lär vi oss att uttrycka det vi vill säga på ett sätt som gör det lättare att nå fram.

Syftet är att skapa kontakt genom att uttrycka sig utan att värdera, samt att lyssna efter eventuella behov hos den andra. Med NVC lär vi oss att uttrycka det vi vill säga på ett sätt som gör det lättare att nå fram och och skapa förståelse för det behov eller önskemål jag har.

NVC förhindrar att vi fastnar i strategier och frågor om vem som har rätt och fel. Vi kan istället fokusera på att lösa det vi står inför och ta oss framåt tillsammans.

NVC är användbart för att stärka kommunikationen i mellanmänskliga relationer och särskilt i utmanande situationer.