Utvecklingsledare

Här hittar du kontaktuppgifter till utvecklingsledarna på Center för skolutveckling.


Maria Amström

Skolhälsa och elevhälsa, metodstöd för skolsköterskor och skolläkare
Telefon: 031-367 04 15
Mobil: 072-230 64 00
E-post: maria.amstrom@educ.goteborg.seRickard Callenmyr

Systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete
Telefon: 031-367 04 25
Mobil: 0702-15 04 13
E-post: rickard.callenmyr@educ.goteborg.se


Monica Chocron

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU
Mobil: 070-785 66 33
E-post: monica.chocron@educ.goteborg.se


Lotten Ekelund

Språk och lärande, ledarskap
Telefon: 031-367 04 16
Mobil: 072-241 71 93
E-post: lotten.ekelund@educ.goteborg.se


Göran Englund

Diskriminering och kränkande behandling, likabehandling
Mobil: 070-380 05 73
E-post: goran.englund@educ.goteborg.sePer Fagerström

Ledarskap, kompetensförsörjning
Telefon: 031-367 04 12
Mobil: 070-255 19 76
E-post: per.fagerstrom@educ.goteborg.seHelen Henriksson

Digitalisering, IKT
Mobil: 076-764 93 39
E-post: helen.henriksson@educ.goteborg.seAnnette Mitiche

Språk och lärande, NT-ämnen och matematik
Telefon: 031-367 04 02
Mobil: 072-704 11 68
E-post: annette.mitiche@educ.goteborg.se


Karin Olsson

Språk och lärande
Telefon: 031-367 04 27
Mobil: 072-855 39 59
E-post: karin.olsson@educ.goteborg.seLaura Ruz Haglöf

Nyanländas lärande
Telefon: 031-367 04 17
Mobil: 070-529 08 70
E-post: laura.ruz-haglof@educ.goteborg.se


Jaana Sandberg

Språk och lärande, nyanländas lärande och internationella kontakter
Telefon: 031-367 04 19
Mobil: 070-576 07 16
E-post: jaana.sandberg@educ.goteborg.se


Lena Simonson Garsbo

Verksamhetschef elevhälsans medicinska insats
Skolhälsovårdsöverläkare
Telefon: 031-367 04 09
Mobil: 070-266 05 89
E-post: lena.simonson.garsbo@educ.goteborg.se