Om oss

Är du lärare och vill ha inspiration och stöd? Vill du ha hjälp att bygga nätverk med andra kollegor eller testa en idé? Är du skolledare och vill utveckla ditt ledarskap? Hör av dig till oss på Center för skolutveckling, CFS.

Kontakta oss

Om du som huvudman eller skolpersonal vill ha stöd i ett utvecklingsarbete kan du kontakta någon av våra utvecklingsledare eller lektorer som ansvarar för det område som uppdraget gäller.

Kontaktuppgifter till våra utvecklingsledare

Kontaktuppgifter till våra lektorer

Kontaktuppgifter till administration och kommunikation

Du kan också höra av dig till verksamhetschef Jan Mellgren:
Telefon: 076-103 34 04
E-post: jan.mellgren@educ.goteborg.se

Det går också bra att ställa frågor och lämna synpunkter till vår gemensamma e-post: center.for.skolutveckling@educ.goteborg.se

Vi sprider goda exempel

I vårt uppdrag ingår också att sprida erfarenheter och goda exempel från utvecklingsarbete ute i förvaltningarna. Tipsa oss gärna!

E-post: center.for.skolutveckling@educ.goteborg.se

Webbplats för inspiration och lärande exempel: Pedagog Göteborg

Facebook: @CenterForSkolutvecklingGoteborgsStad

Vetenskap och beprövad erfarenhet

Grunden i vårt stöd till förskolor och skolor har vi i vetenskap och erfarenheter, men vi ger också utrymme att pröva nya idéer för att utveckla utbildningsområdet i Göteborg. Den analys som skolan eller förvaltningen själv gör är en viktig utgångspunkt i allt vi gör.

Vi omvärldsbevakar

Våra utvecklingsledare och lektorer har lång erfarenhet av skolutvecklingsarbete, och omvärldsbevakar aktuell forskning och politiska beslut som påverkar skolans och förskolans verksamhet. Hos oss finns specialkompetens inom både pedagogik, organisations- och ledarskapsutveckling, och elevhälsa. Genom vårt breda kontaktnät kan vi hjälpa till att förmedla samarbetspartners inom forskningsvärlden och internationellt.

Vem kan ta del av stödet?

Center för skolutveckling erbjuder stöd till alla verksamhetsformer som regleras i skollagen och omfattar:

  • barn/elever i åldern 0-19 år
  • förskola, förskoleklass, fritidshem, grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskola, gymnasium och vuxenutbildning.

För verksamheter som tillhör Göteborgs Stad är våra tjänster kostnadsfria. Tillhör du en verksamhet utanför Göteborgs Stads kommunala verksamhet kan du kontakta oss för prisförslag.

Så stödjer vi

Våra arbetsformer styrs av vad det är för stöd som förvaltningarna och skolorna efterfrågar. Bland annat stödjer CFS utvecklingsledare genom att samordna nätverk, ordna seminarier, workshoppar och föreläsningar. Vi driver också längre fortbildningar i samarbete med Göteborgs universitet, driver projekt och sprider goda exempel från skolor i Göteborg.

De insatser som Center för skolutveckling gör sker i överenskommelse med skolledaren. Därför måste också förfrågan om stöd komma från den ansvariga skolledaren.