Illustration: Wahlström & Steijner arkitekter

Svartedalsskolan, Länsmansgården

Den nya Svartedalsskolan har en spännande utformning. Den pyramidliknande skolan blir en 4-9-skola för cirka 720 elever, och planeras stå färdig till sommaren 2020.

Den nya skolan ska uppföras i tre vanliga våningsplan samt ett källarplan. Bruttoarean blir 12 500 kvadratmeter med plats för cirka 720 med elever i årskurs 4-9 samt 15 elever i särskola.
I projektet ingår tillagningskök för 850 portioner samt matsal för 280 personer.

Skolan planeras stå färdig till sommaren 2020 med inflyttning till höstterminen 2020, vilket är tidigare än planerat.

Idrottshallen ligger i källarplanet. Ovanpå idrottshallen bildas ett stort atrium, som består av två plan, med glasat tak och öppna ytor. Det kan användas både för lektioner och raster.

Vid skolans entré finns det två stora gradänger, alltså trappstegsformade avsatser, som går upp tre olika plan. Här kan undervisning ske, men också elever ska kunna ladda sina digitala enheter i uttag i bord.

Lärarnas arbetslag och klassrummen ligger omgärdat av atriet. Det gör att klassrummen har halvrunda väggar, där vanliga skrivtavlor har ersatts med skrivtapeter som täcker hela väggarna. Tapeterna kan även fungera för filmvisning.

Bakom utformningen av skolan står Wahlström & Steiner arkitekter, byggentreprenör är Flodéns.