Studentceremoni 2020

Skolledningarna vid Göteborgs kommunala gymnasieskolor har gemensamt beslutat att inte anordna utspring för elever eller bjuda in anhöriga till de avslutningsceremonier som skolorna avser genomföra. Detta med anledning av Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vårt ansvar för att minimera smittspridning av Covid -19.

I år har vi andra förutsättningar för studentavslutningen än vi är vana vid. Vi får i år vara glada över att kunna genomföra avgränsade klass- eller gruppvisa avslutningsceremonier. Vi gör allt vi kan för att det ska bli en fin avslutning på studenternas gymnasietid. Vi välkomnar våra studenter till en studentceremoni, men vädjar till alla anhöriga att inte komma till skolan. Skulle det bli folksamling utanför skolan kan vi tvingas avbryta ceremonin.

Studentceremonierna är 1/6 eller 2/6 på Burgårdens konferens, Landeriet eller Brewhouse. Mer utförlig information skickas till eleverna.

Det är mycket viktigt att studentavslutningen kan genomföras på ett sätt som minimerar smittspridning. Folkhälsomyndighetens rekommendationer kring studentexamen 2020.

  • Avslutningsceremonin är bara för studenterna. Vi kan inte ha folksamling utanför skolans lokaler och kan därför inte ta emot publik.
  • Hela ceremonin sker i skolan. Det blir inget utspring ut från skolan. Det beror på att risken för folksamling då är för hög.
  • Ni som vill hämta er student kan INTE göra det direkt utanför skolan. Bestäm istället en mötesplats en bit ifrån skolan, till exempel parkeringen vid Valhallabadet.
  • Personer som tillhör en riskgrupp bör helt avstå att delta vid firandet